Absolicon X10 PVT testas i Tyskland

Absolicon X10 PVT testas på ITW, det största testcentret för solenergi i Tyskland

Absolicon X10 PVT testas på ITW, det största testcentret för solenergi i Tyskland.

En två meter lång Absolicon X10 PVT testas just nu på Institutet för Termodynamik och Värmeteknik (ITW ) i Stuttgart. Mätningarna påbörjades hösten 2011 och kommer att avslutas under sommaren 2012.

– Vi arbetar kontinuerligt med produktförbättringar och testar våra produkter på välrenommerade forskningsinstitut. Resultaten är viktiga för oss eftersom vi använder dem i våra simuleringar för att beräkna energiutbytet, säger Joakim Byström, Absolicon.

ITW är det största testcenter för solenergi i Tyskland. Förutom tester av solenergiprodukter erbjuder institutet utbildningar och rådgivning.

– Eftersom vi inte har så stor erfarenhet av testning av koncentrerande solfångare för både el och värme är det här uppdraget extra intressant för oss, säger Stephan Fischer, chef för ITW.

 

 Publicerad 2011-11-06