Finansiell information

Absolicon är ett publikt aktiebolag med räkenskapsår 1 jan – 31 december med säte i Härnösands kommun, Västernorrlands län.

Bolaget bildades 2007-02-20, då under namnet Arontis Solar Collector AB.

Dokument
Absolicon årsredovisning 2011 (pdf)

 

 

Absolicon expansion 2008 to 2013