Senaste Nytt:

Absolicon

Företrädes
emission 2021

Företrädesemission maj 2021

10 av världens 20 största livsmedelskoncerner är i diskussioner med Absolicon om industriell solvärme. Första kvartalet 2021 skickade Absolicon 34 projektförslag. Absolicons styrelse väljer därför att genomföra en företrädesemission om ca 50 MSEK för att möta den stora efterfrågan som 2020 års marknadssatsning skapat, förverkliga fler kundprojekt och höja projekttakten.

Absolicons styrelse har beslutat om en företrädesemission om ca 50 MSEK för att förstärka försäljningsarbetet och genomföra tre strategiska initiativ i syfte att förverkliga fler kundprojekt, höja projekttakten och befästa sin ledande position inom industriell solvärme hos världens största multinationella bolag.

För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls två teckningsrätter. Nio teckningsrätter ger rätt att köpa en (1) ny aktie till teckningskursen 110 kr. Teckningsperioden löper från och med den 6 maj 2021 till och med den 27 maj 2021.

Absolicondagen 2021 innehöll presentationer av vd Joakim Byström innehållande de senaste nyheterna från Absolicon, demonstration av den nya solvärmeparken i Härnösand samt en första titt på Absolicons senaste solfångare T200. Se inspelning här:

Absolicondagen 2021 (SV) from Absolicon Solar Collector on Vimeo.

Indikativ tidsplan för Företrädesemissionen

 • 30 april 2021 – Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
 • 3 maj 2021 – Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
 • 4 maj 2021 – Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
 • 5 maj 2021 – Beräknad dag för offentliggörandet av Prospektet
 • 6 maj – 24 maj 2021 – Handel med teckningsrätter på Spotlight Stock Market
 • 6 maj – 27 maj 2021 – Teckningsperiod
 • Vecka 24 – Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

I pressmeddelande om företrädesemissionen från 2021-04-27 kan du läsa mer om detaljerna kring emissionen >>

Så tar du del av emissionen

Så tar du del av emissionen som befintlig aktieägare med teckningsrätter:

Om du ägde aktier i Absolicon på avstämningsdagen 4 maj har du företrädesrätt och får automatiskt teckningsrätter (TR) inbokade på det konto där du har aktierna. Dessa teckningsrätter ger dig rätt att teckna nya aktier i Absolicon.

Vill du delta i nyemissionen behöver du acceptera det erbjudande du fått att ta ställning till av sin bank eller mäklare.

Det går även att köpa teckningsrätter på marknaden och på så vis få företrädesrätt. Köper du fler teckningsrätter behöver du uppmärksamma din bank eller mäklare på att även dessa teckningsrätter ska användas.

Outnyttjade teckningsrätter blir värdelösa efter emissionens slut 27 maj.

Teckningsrätterna omvandlas så småningom till så kallade BTA, som står för ”betald tecknad aktie”, som i sin tur omvandlas till vanliga aktier. Omvandlingen av BTA sker automatisk ca 2-4 veckor efter emissonens slut 27 maj.

Två sätt att vara med i emissionen utan teckningsrätter:

1. Köp teckningsrätter! Teckningsrätterna handlas precis som en aktie, men med namnet ABSL TR. Nio teckningsrätter behövs för att teckna en ny aktie. Observera: köpta teckningsrätter måste anmälas till din bank i god tid före 27 maj 2021 för att omvandlas till aktier.

2. Ansök om teckning utan stöd i teckningsrätter med anmälningssedel (nedan) eller direkt hos emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn med BankID. Absolicon och huvudägare har lagt undan en del av emissionen till tecknare utan företräde. 2500 tecknare kan därmed genom lottning få minst 20 aktier var även om emissionen övertecknas.

Hämta teckningssedel eller teckna utan teckningsrätter med BankID >>

Mer från Absolicon

I vårt magasin kan du läsa de senaste nyheterna från Absolicon och solvärmemarknaden.
Läs direkt >>

Finansiella dokument

Prospekt avseende företrädesemission i Absolicon Solar Collector AB 6 maj – 27 maj 2021 
Teckningsanmälan utan stöd av teckningsrätter 2021

Absolicon Delårsrapport Q1 januari – mars 2021
Absolicon Årsredovisning 2020
Absolicon Årsredovisning 2019
Absolicon Årsredovisning 2018

Bolagsordning – Absolicon 
Absolicon Registreringsbevis 

Presentationer

Välkommen till en fördjupande presentation om solvärmens framtid inom industri och fjärrvärme.

Tisdag 4 maj
Aktiedagen Stockholm, Aktiespararna
Stockholm / Online.
Se presentationen >>

Måndag 17 maj
Aktiedagen Göteborg, Aktiespararna
Göteborg / Online.
Till eventsida & anmälan >>

Torsdag 20 maj
Absolicondagen
Absolicon / Online.
Till eventsida & anmälan >> 

Missa inget.

Fyll i din e-post för att prenumerera på pressutskick från Absolicon.

  Genom att klicka skicka accepterar jag villkoren av Absolicon integritetspolicy.

  Bli uppdaterad.

  Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.