Senaste Nytt:

Absolicon

Företrädesemission i Absolicon

Rapporter om solvärme prognostiserar att volymen tredubblas 2023 jämfört med 2022. I de siffrorna finns Absolicons installationer hos Carlsberg och Birra Peroni. Vi har nu nått den brytpunkt där insatserna skall ge resultat, både för användningen av solvärme runt om i världen och på sista raden för Absolicon. För att skapa en långsiktig finansiell stabilitet genomför Absolicon en företrädesemission om initialt cirka 46 MSEK.

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.