Senaste Nytt:

Absolicon

Företrädes
emission 2021

Företrädesemission maj 2021

10 av världens 20 största livsmedelskoncerner är i diskussioner med Absolicon om industriell solvärme. Första kvartalet 2021 skickade Absolicon 34 projektförslag. Absolicons styrelse väljer därför att genomföra en företrädesemission om ca 50 MSEK för att möta den stora efterfrågan som 2020 års marknadssatsning skapat, förverkliga fler kundprojekt och höja projekttakten.

Absolicons styrelse har beslutat om en företrädesemission om ca 50 MSEK för att förstärka försäljningsarbetet och genomföra tre strategiska initiativ i syfte att förverkliga fler kundprojekt, höja projekttakten och befästa sin ledande position inom industriell solvärme hos världens största multinationella bolag.

För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls två teckningsrätter. Nio teckningsrätter ger rätt att köpa en (1) ny aktie till teckningskursen 110 kr. Teckningsperioden löper från och med den 6 maj 2021 till och med den 27 maj 2021.

Vd Joakim Byström presenterar emissionen hos Aktiespararna:

Indikativ tidsplan för Företrädesemissionen

 • 30 april 2021 – Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
 • 3 maj 2021 – Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
 • 4 maj 2021 – Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
 • 5 maj 2021 – Beräknad dag för offentliggörandet av Prospektet
 • 6 maj – 24 maj 2021 – Handel med teckningsrätter på Spotlight Stock Market
 • 6 maj – 27 maj 2021 – Teckningsperiod
 • Vecka 24 – Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

I pressmeddelande om företrädesemissionen från 2021-04-27 kan du läsa mer om detaljerna kring emissionen >>

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter – snabbt och smidigt med BankID

Teckningsanmälan utan stöd av teckningsrätter 2021. Hagberg & Aneborn är emissionsinstitut. Teckna direkt hos dem med BankID >>

Mer från Absolicon

I vårt magasin kan du läsa de senaste nyheterna från Absolicon och solvärmemarknaden.
Läs direkt >>

Finansiella dokument

Prospekt avseende företrädesemission i Absolicon Solar Collector AB 6 maj – 27 maj 2021 
Teckningsanmälan utan stöd av teckningsrätter 2021

Absolicon Delårsrapport Q1 januari – mars 2021
Absolicon Årsredovisning 2020
Absolicon Årsredovisning 2019
Absolicon Årsredovisning 2018

Bolagsordning – Absolicon 
Absolicon Registreringsbevis 

Presentationer

Välkommen till en fördjupande presentation om solvärmens framtid inom industri och fjärrvärme.

Tisdag 4 maj
Aktiedagen Stockholm, Aktiespararna
Stockholm / Online.
Se presentationen >>

Måndag 17 maj
Aktiedagen Göteborg, Aktiespararna
Göteborg / Online.
Till eventsida & anmälan >>

Torsdag 20 maj
Absolicondagen
Absolicon / Online.
Till eventsida & anmälan >> 

Missa inget.

Fyll i din e-post för att prenumerera på pressutskick från Absolicon.

  Genom att klicka skicka accepterar jag villkoren av Absolicon integritetspolicy.

  Bli uppdaterad.

  Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.