Senaste Nytt:

Absolicon

Planerat noteringsdatum

2016-05-08

Styrelsens bedömer att godkännande om upptagande till handel vid Aktietorget kommer att erhållas inom kort och har inriktat sig på den 8 juni som nytt planerat datum för första handelsdag.

Inför förberedelserna för den nyligen avslutade nyemissionen i Absolicon antogs att den första handelsdagen i Bolagets aktie till den 9 maj 2016. Emissionen, som tecknades till 210%, har nu slutförts och Absolicon har tillförts 12,7 MSEK i emissionslikvid.
Uppslutningen i emissionen var stor, och inbetalningar från vissa tecknare inkom sent, men nu kommer emissionen att registreras och de nya aktierna levereras till respektive ägares värdepapperskonto eller depå så snart Bolagsverket är klara.
Även den legala genomlysning av Bolaget som genomförts inför noteringen är slutförd, och Bolagets ställning och ägarspridning har stärkts ytterligare efter nyemissionen. Arbetsbelastningen vid Aktietorgets noteringsavdelning har varit stor under våren, men det är styrelsens bedömning att slutligt godkännande om upptagande till handel vid Aktietorget kommer att erhållas inom kort.
Mot bakgrund av ovanstående faktorer har Styrelsen därför inriktat sig på den 8 juni som nytt planerat datum för första dag för handel.
 
Uppdatering 17/6:
Vi planerar nu för noteringen på Aktietorget i juni 2016. Allt har varit klart från vår sida i flera veckor, men vår fondkommissionär och Aktietorget har fortfarande små saker som de måste göra innan vi kan börja handeln. Inom några dagar är det klart och då går vi ut med ett utskick med pressrelease, och nyhetsbrev till aktieägare.
Aktietorget har publicerat följande pressrelease:
AktieTorget: Absolicon Solar Collector AB godkänt för notering
 

Publicerad 2016-05-08

Dela:
2020-06-26 Read the articlearrow 2020-06-25 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.

    Genom att klicka skicka accepterar jag villkoren av Absolicon integritetspolicy.