Senaste Nytt:

Absolicon

Så tar du del av pågående företrädesemission

Absolicon skrev historia i december 2022 när de på kort tid signerade två avtal om försäljning av produktionslinor med sammanlagt värde om ca 86 MSEK. Absolicon har därmed visat att den globala/lokala affärsmodellen fungerar: marknadsföring till multinationella bolag leder till försäljning av produktionslinor för massproduktion av solfångare. Absolicons styrelse har beslutat om en företrädesemisson om 120 MSEK..

Prospekt, teckningsanmälan & övriga emissionsdokument >>

Erbjudandet i sammandrag

Absolicon är listat på premiumsegmentet NEXT hos Spotlight Stockmarket sedan juni 2016. För varje befintlig aktie den 21 feb har aktieägarna erhållit två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Emissionsbeloppet uppgår till ca 120 miljoner kronor..

Teckning av aktier med bank-ID hos emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn >>

Vara med i emissionen utan teckningsrätter:

  1. Köp teckningsrätter! Teckningsrätterna handlas precis som aktier, men med namnet ABSL TR B. Fem teckningsrätter behövs för att teckna en (1) aktie. Observera att du måste anmäla teckning av aktier med de köpta teckningsrätterna till din bank i god tid före 20 mars 2023, annars förfaller de.
  2. Ansök om teckning utan stöd i teckningsrätter med denna anmälningssedel. För att sprida ägandet kommer överblivna aktier först fördelas i poster om 20 aktier genom lottning. Därefter fördelas aktier i proportion till hur många teckningsrätter man använt och sedan efter hur många aktier man ansökt om att få teckna.

Till samlingssida för emissionen >>

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.