Senaste Nytt:

Absolicon

Så tar du del av pågående företrädesemission

Absolicon genomför en företrädesemisson om 95 MSEK för att bli världens ledande företag inom solvärme för industriella processer, en marknad på nära 1 trillion dollar fram till 2050. Koncentrerad solvärme kan hjälpa europeiska städer och industrier lösa tre kriser: klimatkris, höga bränslepriser och politiska risker. Absolicons solfångare kan producera värme och ånga och snabbt ersätta fossila bränslen.

Prospekt, teckningsanmälan & övriga emissionsdokument >>

Erbjudandet i sammandrag

Absolicon är listat på Spotlight Stockmarket sedan juni 2016. För varje befintlig aktie som ägdes på avstämningsdagen den 29 mars har aktieägarna erhållit en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Emissionsbeloppet uppgår till cirka 95 MSEK.

Teckning av aktier med bank-ID hos emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn >>

Vara med i emissionen utan teckningsrätter:

1.Köp teckningsrätter! Teckningsrätterna handlas precis som en aktie, men med namnet ABSL TR. Tre teckningsrätter behövs för att teckna en ny aktie. Observera: köpta teckningsrätter måste anmälas till din bank i god tid före 21 april 2022 för att omvandlas till aktier.
2.Ansök om teckning utan stöd i teckningsrätter med denna teckningsanmälan . Absolicon och huvudägare har lagt undan en del av emissionen till tecknare utan företräde. 40 000 aktier emitteras vid överteckning och fördelas i poster om lägst 20 aktier som delas ut genom lottning.

Till samlingssida för emissionen >>

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.