Senaste Nytt:

Absolicon

Bokslutskommuniké 2020

2021-02-03

Ett kvartal fyllt av viktiga steg framåt för Absolicon - två nya ramavtal tecknade, en beställd pilotanläggning och första spadtaget för Högslätten 2023 Solar Thermal Park, den största inom svensk solvärme på över 20 år.

Under årets sista kvartal konstateras att inflödet av förfrågningar ökar och antalet utställda projekteringsförslag har fördubblas under det sista halvåret av 2020.

Förfrågningarna är ett resultat av Absolicons satsning ”Öppna nya marknader”, vilken resulterat i en ökning av tecknade ramavtal på robotiserade produktionslinor från tre i mars 2020, då satsningen startade, till 10 ramavtal vid årets slut och 12 i skrivande stund.

– Vi får förfrågningar från hela världen och speciellt spanskspråkiga marknader är mycket aktiva. Ledtiderna är långa när man skall sälja till multinationella koncerner, men trenden är tydlig – industrierna planerar för att ställa om från olja, kol och gas till förnyelsebar energi, konstaterar Joakim Byström, vd Absolicon.

Viktiga händelser under perioden

En pilotanläggning skall uppföras hos Iberafrica Power (E.A.) Limited. I och med piloten avropar det kenyanska bolaget Ariya Finergy första delen av överenskommelsen i ramavtalet gällande en robotiserad produktionslina i Kenya.

Två ramavtal har tecknats under perioden. Temiz Yaratici Teknolojiler (TYT) i Turkiet och Avantiare Construcciones y Medioambiente, S.A. i Spanien. Turkiet och Spanien är två länder med hög solinstrålning.

I oktober togs första spadtaget för Absolicon-projektet ”Högslätten 2023 Solar Thermal Park”, Sveriges största solvärmepark med koncentrerande solfångare. Spadtaget togs tillsammans med Sveriges energiminister Anders Ygeman och generaldirektören för Energimyndigheten Robert Andrén.

Absolicons forskning kring antireflexglas beviljades ytterligare drygt 400 000 kronor för den avslutande fasen som förbereder för en produktionsfärdig och patenterad produkt. Sammanlagt har nu projektet fått ca 2 MSEK i forskningsmedel från Vinnovas utlysning ”Materialbaserad konkurrenskraft”.

Nyckeltal

Fjärde kvartalet 2020-10-01 – 2020-12-31

Nettoomsättningen uppgick till: 904 (366) KSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: – 5 445 (-5 905) KSEK
Resultatet per aktie uppgick till: -2,81 (-3,93) SEK

Perioden 2020-01-01 – 2020-12-31

Nettoomsättningen uppgick till: 1 989 (1 958) KSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: – 23 251 (-18 846) KSEK
Resultatet per aktie uppgick till: – 11,61 (-12,46) SEK

Resultat per aktie: Periodens resultat före skatt dividerat med 1 998 650 (1 382 300) utestående aktier.

Ta del av hela rapporten här.

Dela:
2021-04-09 Read the articlearrow 2021-03-31 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.