Senaste Nytt:

Absolicon

Hållbar fjärrvärme

Fjärrvärme värmer upp 90% av flerfamiljshusen i Sverige och expanderar snabbt i södra Europa och Kina. Solenergi kan användas för att minska både kostnaden för bränsle och koldioxidutsläpp.

I Sverige verkar fjärrvärmenät året runt och både värmer husen samt tillhandahåller varmt vatten. Matningstemperaturen till byggnaderna är 80–90 ° C och returtemperaturen normalt 40-50 ° C. Trycket i systemet är 5–7 bar. Varje byggnad har en individuell värmecentral med separata kretsar för varmt vatten och värmesystem.

I Danmark har många städer redan installerat solfångare i sina fjärrvärmenät tillsammans med säsongslager som kan lagra solvärme från sommar till vinter. Men den äldre teknik som används där har haft svårt att klara de höga temperaturerna i svenska fjärrvärmenät.

Temperaturer upp till 160 grader direkt in i fjärrvärmenätet.

Absolicon har löst problemet genom att använda en silverspegel som koncentrerar ljuset i en smal linje på ett mottagarrör fyllt med trycksatt vatten. Solfångarna följer solen under dagen och behåller värmen under ett skyddande glas. Solfångarna ger temperaturer upp till 160 grader som kan matas in direkt i fjärrvärmenätet.

Vi bygger Europas största anläggning

Energimyndigheten har i maj 2020 beviljat 8 miljoner kronor i medfinansiering till Absolicons demonstrationsanläggning för storskalig solvärme. Anläggningen blir Europas största fjärrvärmeinkopplade solfångarfält med koncentrerande solfångare och kan arbeta upp till 160 graders arbetstemperatur. Värmen från solfångarna matas in direkt på fjärrvärmenätet och mitt på dagen en vanlig sommardag kommer solfångarna att svara för en fjärdedel av värmebehovet i Härnösands fjärrvärmenät.

Projektet genomförs tillsammans med det lokala energiföretaget HEMAB i Härnösand som driver fjärrvärmenät, elnät, avfallsbehandling, vatten och avlopp från kommunen. Absolicon har sedan tidigare två installationer i företagets energipark, en ansluten till returledningen och ett ånggenererande system anslutet till matningsröret. Energiparken fungerar också som ett viktig utbildningsverktyg och alla skolbarn i staden besöker anläggningen regelbundet för att lära sig om ny, förnybar energi.

Även i resten av världen expanderar satsningarna på sol i fjärrvärmenäten. I Danmark planerar de att helt övergå från naturgas till förnybar energi i fjärrvärmen och bygger ut sin solpark med tusentals kvadratmeter varje år. I Kina planeras 7 miljoner kvadratmeter solvärmevärme installerad innan 2020 är slut.

Nyfiken och vill veta mer?

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med information skräddarsydd för dig och ditt företag. Du kan också skicka e-post direkt till vårt säljteam.

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.

    Genom att klicka skicka accepterar jag villkoren av Absolicon integritetspolicy.