Senaste Nytt:

Absolicon

Solvärme för svensk Fjärrvärme

Fjärrvärmen centraliserade värmesystem erbjuder flera fördelar inom områden som energieffektivitet, klimatpåverkan och luftkvalitet i städerna.

Värmemarknaden i Sverige har genomgått betydande förändringar de senaste åren. Priserna på trä och pellets har ökat kraftigt och elpriserna under sommaren är ofta inte tillräckligt höga för att motivera drift av kraftvärmeverk. Tillgången på biobränslen är inte obegränsad och koldioxidneutralitet kan endast upprätthållas om mängden som används är lika med den mängd som fylls på.

Detta gör att det finns anledningar att se över de energikällor som används idag och hur svenska fjärrvärmesystem kan optimeras för att trygga en stabil och kostnadseffektiv energiförsörjning för de olika säsongernas värmebehov.

New call-to-action

Att bygga en hållbar fjärrvärme

Alternativa energikällor i en klimatanpassad och konkurrenskraftig fjärrvärme är exempelvis solvärme och värmepumpar.

Solvärmeteknik stöder effektivt klimatmålen och fungerar sommartid som en obegränsad källa till ren, pålitlig och lättillgänglig värme. Värmepumpar kan användas för sektorkoppling för att ta till vara överskottet av lågpris-el.

Storskalig termisk lagring förbättrar möjligheterna att integrera en kombination av alternativa energikällor som värmepumpar och solenergi. Ett säsongsbundet värmelager kan lagra spillvärme och energiöverskott för användning vid rätt tidpunkter. Ett sådant värmelager kan sedan användas för att minska topplaster på fjärrvärmenätet och bidra till en stabil värmeförsörjning.

Flera svenska kommuner har färdigställt solvärmeinstallationer eller utreder att integrera solvärme i sina fjärrvärmenät. I Härnösand var man tidiga och har använt solvärme under sommaren i mindre skala i drygt tio år. 2021 valde Härnösands fjärrvärmebolag att skala upp andelen solvärme i stadens fjärrvärmenät under sommaren.

Hållbara energilösningar är synonymt med det klimatmedvetna samhälle vi bor i, och kommer alltmer påverka de investeringar vi gör för framtiden. Det är förändringar som måste göras, inte enbart för klimatet, utan även för att trygga en stabil och kostnadseffektiv energiförsörjning i det långsiktiga perspektivet.

Läs mer

Pusselbitarna i framtidens fjärrvärme >>

Skräddarsydda helhetslösningar för energioptimerade fjärrvärmesystem >>

Nyfiken och vill veta mer?

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med information skräddarsydd för dig och ditt företag. Du kan också skicka e-post direkt till vårt säljteam.

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.