Senaste Nytt:

Absolicon

Hållbar fjärrvärme

Fjärrvärme värmer upp 90% av flerfamiljshusen i Sverige och expanderar snabbt i södra Europa och Kina. Solenergi kan användas för att minska både kostnaden för bränsle och koldioxidutsläpp.

I Sverige verkar fjärrvärmenät året runt och både värmer husen samt tillhandahåller varmt vatten. Matningstemperaturen till byggnaderna är 80–90 ° C och returtemperaturen normalt 40-50 ° C. Trycket i systemet är 5–7 bar. Varje byggnad har en individuell värmecentral med separata kretsar för varmt vatten och värmesystem.

160 grader direkt in i fjärrvärmenätet.

För att klara de höga temperaturerna som krävs i svenska fjärrvärmenät är Absolicon solfångare utrustade med en silverspegel som koncentrerar ljuset i en smal linje på ett mottagarrör fyllt med trycksatt vatten. Solfångarna följer solen under dagen och behåller värmen under ett skyddande glas. Solfångarna ger temperaturer upp till 160 grader som kan matas in direkt i fjärrvärmenätet.

Vi bygger Europas största anläggning

Absolicon bygger Europas största fjärrvärmeinkopplade solfångarfält med koncentrerande solfångare, Högslätten 2023 Solar Thermal Park, som kan arbeta upp till 160 graders arbetstemperatur. Värmen från solfångarna matas in direkt på fjärrvärmenätet och kan varma sommardagar minimera behovet av att bränna bränsle för fjärrvärmeuppvärmining.

Även i resten av världen expanderar satsningarna på sol i fjärrvärmenäten. I Danmark planerar de att helt övergå från naturgas till förnybar energi i fjärrvärmen och bygger ut sin solpark med tusentals kvadratmeter varje år. I Kina planeras 7 miljoner kvadratmeter solvärmevärme installerad innan 2020 är slut.

Nyfiken och vill veta mer?

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med information skräddarsydd för dig och ditt företag. Du kan också skicka e-post direkt till vårt säljteam.

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.