Senaste Nytt:

Absolicon

Vi är Absolicon

För hållbar uppvärmning

Världen förändras snabbt. Hälften av världens energiförbrukning sker vid uppvärmning. Absolicon arbetar för övergången till förnybar värme och en hållbar industri.

Vi hjälper industrier att byta från fossila bränslen genom en lönsam, flexibel och utsläppsfri energilösning med solvärmresurser.

Vår senaste solfångare är Absolicon T160. Med en driftstemperatur på upp till 160°C kan T160 leverera värme och ånga till ett brett spektrum av processer och industrisegment.

Tillsammans med solfångaren T160 har Absolicon utvecklat en komplett produktionslina för vår T160 med kapacitet att producera en komplett solfångare var 6: e minut. Våra produktionslinor förser lokala marknader med högkvalitativa solfångare, minimerar transporter och optimerar solfångarens logistikekonomi.

Företaget Absolicon grundades 2005 som ett forsknings- och utvecklingsföretag inom solteknik. Idag är Absolicon ett affärsföretag med mer än tio års operativ erfarenhet från över 6000 kvm installerat område i 20 installationer över hela världen. Absolicon T160-tekniken är certifierad med Solar Keymark och Absolicon har tilldelats Solar Impulse-märkningen två gånger.

Genom att utveckla, tillverka och sälja solenergisystem som genererar förnybar energi i olika former är vi engagerade i att lösa världens energiproblem.

Hur kan vi hjälpa dig?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig.

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.