Senaste Nytt:

Absolicon

Unik teknologi, gemensamma mål

Absolicon har en unik teknologi, baserad på 20 års forskning, för att utvinna energi från solen. Vi vill leda förändringen mot en hållbar energiförsörjning för vår planet.

Världens energiförbrukning ökar snabbt när levnadsstandarden ökar för miljarder människor i utvecklingsländerna. För att säkerställa att de får samma privilegier som vi har idag måste deras energibehov tillgodoses med förnybar energi. Målet att uppnå hållbara energilösningar är inte vårt, det står för alla på vår planet.

Respectful.

Committed.

Visionary.

Genom att utveckla, tillverka och sälja solenergisystem som genererar förnybar energi i olika former hjälper vi till att lösa världens energiproblem. Fossila energiresurser är begränsade.

Solen kommer att skina i minst ytterligare 4 miljarder år.

 

Mission

Vi ska förändra världens värmeförsörjning från fossila bränslen till förnyelsebar energi genom att bidra med unik teknik och kompetens inom koncentrerad solvärme.

Vision

Vår unika teknologi överträffar fossila bränslen och omvandlar världens värmeförsörjning till förnybar energi på plats i alla världens länder.

Utveckling – produktutveckling och tillämpad forskning för att skapa världens mest mångsidiga och kostandseffektiva solfångare för stora byggnader, solfångarfält, solkyla och industrier

Partnerskap – knyta band med multinationella bolag för att med pilotanläggningar visa hur solenergi kan minska deras energikostnader och genom dem nå ut globalt

Uthållighet – genom att hålla flera intäktsströmmar och låga kostnader kunna driva Absolicon så att tillfört kapital kan användas till konkreta investeringar

Kärnvärden

Respectful

We respect the world we inherited and the environment we’re leaving behind for generations to come.
We respect the people who lived before us, live alongside us and that are coming when we are gone.
We respect the natural resources and how we can use them efficiently without violating the earth.
We respect each other, the people we work with and our partners.
And we respect the fact that we can not do this alone.

Committed

We are committed to making a difference.
We are committed to transforming the world’s energy supply.
We are committed to sharing knowledge to help businesses meet the demands of the future in a sustainable  way.
We are committed to our partners and stay until they stand on their own.
We are committed to our work and to each other and we carry our company with pride.

Visionary

We stand upon one mans vision that became our own.
We believe we can make a change.
We believe great things can be made from a small place.
We envision a bright tomorrow.
We will never stop.

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.