Senaste Nytt:

Absolicon

Solvärme för industrin

Övergången från fossila bränslen

Hälften av samhällets totala energianvändning är värme. Idag kommer den största delen av denna energiförbrukning från kol och olja. Absolicon hjälper industrier att byta från fossila bränslen genom en lönsam, flexibel och utsläppsfri energilösning med solvärmresurser.

Världens energiförbrukning ökar snabbt när levnadsstandarden ökar för miljarder människor i utvecklingsländerna. Fossila bränslen blir allt dyrare och det investeras stora mängder pengar i nya energikällor när fler länder uppfyller sina åtaganden för att minska koldioxidutsläppen.

Kraven på de multinationella företagen ökar.

Runt om i världen skärps nu tonen kling klimatfrågan och många multinationella företag har tryck på sig från investerare och aktieägare att klara åtagandena i Parisöverenskommelsen om minskade förbränning av fossila bränslen. De multinationella bolagen väljer nu vilka energikällor som skall ersätta de fossila bränslena.

Absolicon hjälper industrier att byta från fossila bränslen genom en lönsam, flexibel och utsläppsfri energilösning med solvärmresurser.

Absolicon erbjuder en systemövergripande lösning med maximal effektivitet och pålitlig anläggningsdrift, som kan leverera värme, ånga och kylningsprocesser i samma system. Solvärmen kan integreras vid flera integrationspunkter till befintligt värmesystem.

Med solvärmeintegration får du:

Minskade koldioxidutsläpp: De flesta industrier förbrukar huvuddelen av sin energi som värme för produktionsprocesser. Genom användning av solvärme tillgodoses denna del av värmebehovet utan utsläpp.

Minskad bränslekostnad: Solvärme ersätter kostnaden för att köpa dyrt bränsle som används för att värma upp industriella processer. Solvärme minskar också kostnaden för att transportera bränslet.

Energisäkerhet: Bränslepriserna är utsatta för snabba förändringar, vilket kan påverka industrins intäkter negativt. Solenergi ger hållbar värme, vilket garanterar energisäkerhet för industrier.

 

Hälften är värme

Vi behöver el, värme och transport för att driva vårt samhälle. Tillsammans utgör de vårt totala energibehov och den största delen är värmen.

 

Hälften av den totala energianvändningen är värme. El och transport utgör tillsammans den andra hälften. Värme används för att göra våra vardagsprodukter, som kläder, mejeriprodukter, drycker och mat. Solfångare som Absolicon T160 kan producera energi som behövs för att möta värmebehovet med nollutsläpp. Solen skiner gratis, värmeförlusterna är mycket små på dagen och värmen kan lagras för när solen är nere.

Nyfiken?

Håll dig uppdaterad med nyheter från Absolicon.

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.