Latest News:

Absolicon

Absolicon X10 PVT testas i Tyskland

2011-11-06

En två meter lång Absolicon X10 PVT testas just nu på Institutet för Termodynamik och Värmeteknik (ITW ) i Stuttgart. Mätningarna påbörjades hösten 2011 och kommer att avslutas under sommaren 2012.

Absolicon X10 PVT testas på ITW, det största testcentret för solenergi i Tyskland

Absolicon X10 PVT testas på ITW, det största testcentret för solenergi i Tyskland.

– Vi arbetar kontinuerligt med produktförbättringar och testar våra produkter på välrenommerade forskningsinstitut. Resultaten är viktiga för oss eftersom vi använder dem i våra simuleringar för att beräkna energiutbytet, säger Joakim Byström, Absolicon.
ITW är det största testcenter för solenergi i Tyskland. Förutom tester av solenergiprodukter erbjuder institutet utbildningar och rådgivning.
– Eftersom vi inte har så stor erfarenhet av testning av koncentrerande solfångare för både el och värme är det här uppdraget extra intressant för oss, säger Stephan Fischer, chef för ITW.
 

 Publicerad 2011-11-06

Share:
2020-06-26 Read the articlearrow 2020-06-25 Read the articlearrow

Know more.

Fill in your e-mail and we’ll keep you updated.

    By pressing submit I accept the terms of Absolicons privacy policy.