Latest News:

Absolicon

Solvärme från folkhögskolan blir fjärrvärme

2012-04-05

Härnösands folkhögskola stärker sin miljöprofil och investerar nu i en solenergianläggning samtidigt som man ingått ett unikt avtal med det kommunala energibolaget Hemab om att mata ut överskottsvärmen i det kommunala nätet.

– Avtalet med Härnösands folkhögskola är en banbrytande milstolpe i fjärrvärmens utveckling i Sverige, säger Marcus Tärnvik, affärsområdeschef fjärrvärme vid HEMAB.
Energibolaget har valt att kalla affärsuppgörelsen för ”Härnösandsmodellen”, vilket innebär att kunder kan sälja in solvärme under sommaren till bra pris.
Hemab vill driva på utvecklingen av småskalig energiproduktion. För snart ett år sedan invigde man Härnösands Energipark, där anläggningar för el- och värmeproduktion kan byggas, testas och få avsättning för sin energi.
– Men med den här typen av affärsupplägg var det mer intressant för oss att investera i en egen anläggning, säger Eduardo Gran Villanueva-Contreras, rektor för Härnösands folkhögskola. Nu blir vi självförsörjande på värme under sommarmånaderna samtidigt som vi får betalt för överskottet.
Folkhögskolan räknar med att investeringen kommer att vara återbetald på tolv år.
– Förutom att det är en bra investering bidrar det till en tydlig miljöprofil, säger folkhögskolans rektor. För oss som folkbildare är det viktigt att ligga i framkant. Vi vill kunna bidra till det globala arbete med miljö- och klimatfrågor som nu aktualiseras av FN:s miljötoppmöte Rio+20 i juni.
Leverantör av solenergisystemet är Absolicon Solar Collector AB i Härnösand som utvecklat en solfångarteknik för produktion av både värme och el.
– Det folkhögskolan och Hemab nu gör tillsammans får stå som modell för hur miljöanpassad utveckling inom energiområdet i tätort bör se ut, säger Joakim Byström, Absolicon.
 

 Publicerad 2012-04-05

Share:
2020-06-26 Read the articlearrow 2020-06-25 Read the articlearrow

Know more.

Fill in your e-mail and we’ll keep you updated.

    By pressing submit I accept the terms of Absolicons privacy policy.