Senaste Nytt:

Absolicon

Absolicon bokslutskommuniké 2017

2018-02-22

Ett fantastiskt verksamhetsår där Absolicon gått från klarhet till klarhet är till ända.
Vi har fått testresultat som visar vi har världens bästa koncentrerande solfångare: 76,6% optisk verkningsgrad. Under året har vi lämnat in sex patent samt design och varumärkesregistreringar
Efter noteringen på AktieTorget i juni 2016 har aktien mångdubblats i värde och vi har genomfört en större nyemission. Absolicon har utöver familjen Byström flera större aktieägare som engagerar sig i bolaget vilket är mycket värdefullt.
Heli New Energys beställning av en produktionslina för 25 miljoner SEK gav oss en fantastisk start på 2017 och har upptagit en stor del av vårt fokus under året. Denna första produktionslina har godkänts i Sverige av kunden och därefter avsänts till Kina.
Absolicon har en unik position för att skapa ett globalt nätverk av produktionslinor för koncentrerande solfångare som snabbt skall kunna konkurrera ut olja och gas inom industrin och ge ett signifikant bidrag till försvar av klimatet.
Årsstämma
Bolagets ordinarie årsstämma kommer att hållas måndag den 14 maj kl 18:30 i bolagets lokaler på Fiskaregatan 11, Härnösand.
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Absolicons hemsida senast måndag 23 april 2018.
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören förslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Nyckeltal Bokslutskommuniké 2017

Fjärde kvartalet 2017-10-01 – 2017-12-31
Nettoomsättningen uppgick till: 777 (323) KSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: – 3 693 (- 2 170) KSEK
Resultatet per aktie uppgick till: -3,01 (-2,29) SEK
Helåret 2017-01-01 – 2017-12-31
Nettoomsättningen uppgick till: 2 110 (1 601) KSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: – 10 004 (- 6 454) KSEK
Resultatet per aktie uppgick till: – 10,58 (- 6,87) SEK

Kommentar till ekonomiska rapporteringen

Den ekonomiska utvecklingen följer plan. Absolicon är ett utvecklingsbolag där det negativa resultatet återspeglar att bolaget arbetat med affärs- och produkt­utveckling, långsiktiga satsningar som endast till en mindre del har aktiverats.
Legotillverkningen på uppdrag följer plan och inbringar tillsammans med uppdrag och statliga investeringsstöd intäkter vilket ger bolaget viss uthållighet, men utvecklings­verksamheten finansieras i huvudsak med ägarkapital.
Hela projektet för produktionslinan i Sichuan balanseras löpande och kommer att resultatföras under 2018.
Absolicon har genom SEB utfärdat två bankgarantier om sammanlagt 6,4 miljoner RMB (8,23 MSEK) till Heli New Energy efter att de erlagt 10,4 miljoner RMB (13 MSEK) i förskotts­betalningar för tillverkning av produktions­lina med installation i Kina Q1 2018. Som säkerhet för bankgarantin har Absolicon ställt motsvarande spärrbelopp i RMB.
Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 februari 2017.
>> Läs Bokslutskommunikén
>> Se alla rapporter

Publicerad 2018-02-22

Dela:
2020-06-26 Read the articlearrow 2020-06-25 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.

    Genom att klicka skicka accepterar jag villkoren av Absolicon integritetspolicy.