Senaste Nytt:

Absolicon

Absolicon deltar i den svenska paviljongen under världsutställningen Expo 2020 i Dubai

2020-08-27

Absolicon har valts ut som show case av innovativ svensk hållbarhetsteknik och kommer delta i den svenska paviljongen under världsutställningen Expo 2020 i Dubai, som skjutits fram till år 2021. Absolicon kommer att demonstrera sin lösning skarpt genom att stå för uppvärmning av vatten och luft i den svenska paviljongen ’The Forest’ under hela utställningstiden.

Drygt hälften av världens energibehov är i form av värme. Värmen används bland annat för att värma våra bostäder och i industriella processer. Idag produceras en stor del av denna värme med hjälp av fossila bränslen med stor negativ miljöpåverkan som följd. Samtidigt ökar världens energiförbrukning snabbt när levnadsstandarden blir bättre för miljarder människor i utvecklingsländerna. För att säkerställa att de får samma privilegier som vi har idag måste deras energibehov tillgodoses på ett hållbart sätt.

Absolicon har som mål att vara en ledande del av övergången till förnybar energi och en hållbar industri. Solfångaren Absolicon T160 producerar värme och ånga upp till 160 grader till industrier och fjärrvärme direkt från solen.

Under Expo 2020 i Dubai kommer Absolicon att förse den svenska paviljongen med hela dess värmebehov. Genom att integrera två lagringstankar kommer solvärme att användas även under de timmar då solen inte är uppe.

– Det är otroligt roligt att lyftas fram som en av de stora hållbarhetsinnovationerna i vårt land och är en chans att visa på att vi som svenskt företag ligger i framkant av utvecklingen kring solgenerad värme till fastigheter, fjärrvärme och industri. Vår solfångare har en optisk verkningsgrad på över 76 % vilket gör att den på ett mycket effektivt sätt och som enda solfångare i världen kan ta till vara på en majoritet av solinstrålningen och föra den vidare till diverse värmeprocesser i hus och industrier, säger Joakim Byström, vd Absolicon.

Världsutställningen Expo 2020 i Dubai

Världsutställningar är en av de äldsta och största internationella evenemangen på planeten, som äger rum vart femte år och varar sex månader. Det är en festival för alla, där alla kan uppleva, utforska, förnya och ha kul genom att dela idéer och arbeta tillsammans.

Expo 2020 i Dubai kommer att bli den första världsutställningen någonsin i Mellanöstern, Afrika och Sydasien (MEASA) -regionen. Temat för Expo 2020 är Connecting Minds, Creating the Future och ska visa upp de bästa exemplen på samarbete, innovation och samarbete från hela världen.

Byggnadsområdet för den svenska paviljongen, som döpts till ’The Forest’, är 2370 kvadratmeter. Med de tydliga målen för att främja bilden av Sverige utomlands, handel och investeringar, kommer det svenska deltagandet att bjuda in allmänheten, affärsbesökare och myndighetsinitiativ för att skapa en hållbar framtid.

Innovationer som lanserades på World Expos inkluderar: telefon (Philadelphia, 1876), Eiffeltornet (Paris, 1889), pariserhjulet (Chicago, 1893), röntgenmaskinen (Buffalo, 1901), den kommersiella TV-sändningen (New York, 1939), IMAX (Osaka, 1970), pekskärmar (Knoxville, 1982) och den humanoida roboten (Nagoya, 2005).

Expo 2020 är framskjutet på grund av covid-19 pandemin och kommer att hållas 1 oktober 2021 – 31 mars 2022.

Dela:
2022-05-19 Read the articlearrow 2022-05-19 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.