Senaste Nytt:

Absolicon

Absolicon har tecknat avtal med Carlsberg Group i Grekland

2021-07-12

Absolicon och Carlsberg Group tecknat ett avtal om ett grekiskt pilotfält med solfångare vid Olympic Brewery i företaget Sindos produktionsanläggning. Solfångarfältet, som ska installeras i början av 2022, kommer att byggas med den patenterade koncentrerande solfångaren Absolicon T160.  Solfångarna skall driva industriella processer i bryggeriet med solenergi och finansieras genom ett värmeköpsavtal.

Absolicon och Carlsberg Group skrivit avtal om att i början av 2022 installera ett pilotfält för solfångare på Olympic Brewery i företaget Sidons anläggning i Grekland. Absolicon håller med solfångare och integration för ca 2 MSEK och bryggeriet betalar för genererad värme genom ett värmeköpsavtal.

Initiativet ligger i linje med Carlsberg Groups ambitiösa hållbarhetsprogram "Together Towards ZERO" och skall bidra till koncernens åtagande att mildra klimatförändringarnas effekter genom att använda förnybar energi för att driva produktionsprocesserna i bryggerier.  

Ett av Carlsberg Groups främsta hållbarhetsmål är att nå noll i koldioxidutsläpp för sina produktionsprocesser år 2030. Koncernens vision är att denna installation kan bli ett exempel på hur bryggeriindustrin gradvis kan utesluta fossila bränslen från sina processer och därmed minska beroendet av fossila bränslen.

Under det ettåriga pilotprojektet kommer Absolicon och Carlsberg Group att arbeta tillsammans för att utvärdera potentialen i Absolicons solvärmeteknik för Carlsbergs bryggerier runt om i världen, med det slutliga målet att ersätta naturgas med förnybara energikällor.

Bryggeriindustrin är en mycket värmeintensiv industri, där lågtemperaturprocesser dominerar energiförbrukningen. Absolicon patenterade teknik med arbetstemperatur upp till 160 °C som kan producera värme och 8 bar ånga passar perfekt för att leverera termisk energi för dryckesmarknaden. Solenergi är en ren och konkurrenskraftig värmelösning.

Att brygga öl kräver betydande termiskt energibehov och solvärme kan implementeras i flera steg i produktionskedjan. Absolicon T160 koncentrerar solljuset vilket ger värme och ånga för de olika industriella processerna som tvättning, kokning, mäskning, pastörisering och CIP.

Surinder Singh, Senior Director New Technologies, Carlsberg Group, säger: "Vi är upprymda över möjligheterna som denna teknik har för att stödja utfasningen av fossila bränslen i våra bryggerier globalt till 2030 genom att utnyttja den ultimata källan till förnybar värmeenergi – solen. Att samarbeta i hela vår verksamhet med partners som Absolicon är avgörande för att identifiera och skala upp lösningarna för förnybar värmeenergi, och vi är glada över att gå tillsammans mot noll. "

Joakim Byström, VD Absolicon, tillade: "Absolicons strategi för att skapa en global marknad för industriell solvärme är att samarbeta med multinationella företag med höga klimatambitioner. Vi är imponerade av Carlsberg  Groups klimatarbete och ser fram emot detta första gemensamma projekt."

Katerina Tsintsifa, ISC Lead för Olympic Brewery, med tanke på projektets lansering, sa: "Som en ansvarsfull organisation är vi beslutna att nå noll koldioxidutsläpp under de kommande åren. Vårt partnerskap med Absolicon är ett viktigt steg i rätt riktning och vi tror att det kommer att fungera som en modell för utfasning av fossila bränslen i bryggerisektorn".

Informationen är sådan som Absolicon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-12 12:00 CET.

Dela:
2021-09-30 Read the articlearrow 2021-09-24 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.