Senaste Nytt:

Absolicon

Absolicon och Birra Peroni tecknar avsiktsförklaring

2021-12-15

Absolicon och Birra Peroni s.r.l har tecknat en avsiktsförklaring för ett 660 m2 solfångarfält vid Birra Peronis anläggning i Bari, Italien. Absolicon tillhandahåller sin patenterade solfångare Absolicon T160 tillsammans med en solcentral för integration. Solvärmen från anläggningen säljs sedan via ett solvärmeavtal till Birra Peroni, som nu ska slutförhandlas.

Avsiktsförklaringen med Birra Peroni, som ägs av det japanska multinationella företaget Asahi, är en följd av det strategiska beslut Absolicon lanserade i början av 2021 (se bland annat Delårsrapport Q2 2021) att färdigställa fem standardiserade pilotanläggningar om 660 m2 avsedda för fem olika multinationella bolag för att påskynda omställningen till industriell solvärme. Den planerade installationen hos Birra Peroni blir den fjärde piloten att levereras inom denna satsning.

Denna information är sådan som Absolicon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-15 10:30 CET.

Dela:
2022-07-15 Read the articlearrow 2022-07-13 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.