Senaste Nytt:

Absolicon

Absolicon och Climatenza tecknar ramavtal om produktionslina i Indien

2020-06-12

Climatenza har tecknat ett ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i norra Indien. Climatenza utgår ifrån New Delhi och driver projekt inom förnyelsebar energi för industrisektorn. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter. Ramavtalet föreskriver principerna för de separata avtal som skall upprättas.

Innehåll i ramavtalet

Ramavtalet beskriver de separata avtal som skall upprättas i processen. Absolicons intäkter från försäljningen kan inordnas i tre grupper: förvärv av linan, licensintäkter och intäkter från materialförsäljning.

1. Försäljning av produktionslinan

Produktionslinan är av samma modell som Absolicon har i Sverige och som bolaget redan levererat till Sichuanprovinsen. Linan med två sexaxliga robotar har kapacitet att tillverka 50 MW solfångare (100 000 m2) per år. Tillsammans med hårdvaran levererar Absolicon konsultstöd för marknadsarbete och teknisk support, utveckling och teknisk utbildning.

Det totala värdet av hårdvara och aktiviteter som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor.

2. Licens för att tillverka T160

För rättigheten att tillverka T160 under Absolicons immaterialrättsliga skydd, ta del av framtida produktutveckling och använda Absolicons varumärke utgår månatlig licensavgift om ca 4% på försäljningsvärdet.

Produktionslinan i full produktion tillverkar på ett skift 50 MW solfångare (100 000 m2) per år med försäljningsvärde 200–250 miljoner kronor vilket med 4% licensavgift skulle innebära ca 8 miljoner kronor per år i licensintäkt. Absolicons uppskattning är dock att det tar tid innan Climatenza utvecklat solvärmemarknaden för industrier i regionen så att de volymerna kan uppnås.

3. Materialförsörjning

Genom avtalet säkerställer Absolicon tillgång på patenterade komponenter och insatsvaror av hög kvalité som delvis tillverkas i Indien eller lokalt vid installationsplatsen.

Vid full produktion behöver produktionslinan köpa material för 100–150 miljoner kronor per år där 30 % – 40 % av inköpen kan komma att gå genom Absolicon och 60 % – 70 % från lokala underleverantörer. Utfallet för Absolicon beror i viss utsträckning på resultatet av Absolicons pågående materialsatsning.

Ramavtalet beskriver övergripande principer

Ramavtalet föreskriver de övergripande principerna för de separata avtal som skall upprättas, och vilka steg som skall tas innan ett bindande avtal för förvärv av produktionslinan kan tecknas. Det uppskattade värdet kan komma att ändras liksom slutgiltig utformning av produktionslinans produktionskapacitet. Absolicon uppskattar idag att försäljningsvärdet av avtalet ligger i nedre delen av intervallet 40-50 miljoner kronor.

Om Climatenza inte uppfyller sina åtaganden i varje steg förlorar de rätten att genomföra förvärvet och har då möjlighet att få tillbaka en del av köpeskillingen, dock aldrig för Absolicons havda kostnader.

Marknadspotential

Produktionslinan är planeras i norra Indien som rymmer många platser med mycket hög solinstrålning. Den potentiella marknaden i Indien, för en produktionslina som producerar Absolicons solfångare T160 uppstiger till 3 000 miljoner kvadratmeter, motsvarande 540 miljoner solfångare eller 2 000 TWth (42% kol, 15% olja), vilket skulle minska landets CO2-utsläpp från industrin med upp till 40 % när olja ersätts som bränsle (källa: Internationella energirådet).

Samarbetet bygger på Climatenzas etablerade kontakter i delstaten och övriga Indien samt på företagets expertis inom värmelagring och forskningssamarbeten. Climatenza bedriver bland annat forskningsprojekt i Indien för att utveckla ny lagringsteknik för termisk värme som kan integreras med solkoncentratorer, likt Absolicons T160.

Största marknadssegment för Absolicons solfångarteknik i regionen är:

  • Textilindustrin
  • Mejeriindustrin
  • Mat- och dryckesindustrin
  • Kemikaleindustrin
  • Bilindustrin

Nästa steg

Kontakten med Climatenza har pågått sedan 2018 och efter att de undersökt marknaden under ca ett år är de nu redo att ta nästa steg och underteckna ett ramavtal med Absolicon. Diskussioner har just inletts om de första pilotinstallationerna av T160 i norra Indien. Nu sker mer detaljerad kontraktsskrivning. Betalning sker steg för steg på samma sätt som vid den tidigare försäljningen av produktionslinan till provinsen Sichuan.

Kontakt: Joakim Byström, vd Absolicon

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2020.

 

Dela:
2020-09-21 Read the articlearrow 2020-08-31 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.