Senaste Nytt:

Absolicon

Absolicon säljer produktionslina till Kanada

2022-12-22

Absolicon tar ett viktigt steg på vägen mot global närvaro genom försäljning av en produktionslina till partnern Phoenix Solar Thermal Inc., del av CEM, i Kanada till ett värde av 4 miljoner euro. Produktionslinan möjliggör lokal produktion av Absolicons patenterade solfångare, vilket skapar mervärden som kortare transporter, lägre priser och lokalt anpassade lösningar. Detta skapar konkurrenskraftiga förutsättningar för Absolicons solvärme och försäljningen inkluderar en pilot-installation på 660 m[2] för uppvärmning av vatten till industriella processer. Produktionsstart för solfångare i Kanada är planerad till 2024.

Phoenix Solar Thermal Inc (PST) går nu vidare med köpet av Absolicons produktionslina med exklusiva rättigheter för marknadsföring, produktion och distribution av Absolicons solfångare i Kanada till ett värde av 4 miljoner euro. I köpet ingår en pilotinstallation på 660 m2 för varmvattenapplikation och produktion av solfångare i Kanada är planerad till 2024.

– Försäljningen av en produktionslina till Kanada visar att efterfrågan på förnybar och säker energiförsörjning är global, säger Joakim Byström, vd Absolicon.

I november 2021 tecknade Absolicon och PST i Kanada ett ramavtal om förvärv av en produktionslina för Absolicons koncentrerande solfångare i Kanada och som en del av detta avtal betalade PST 100 000 euro mot en bankgaranti i början av 2022.  

– Phoenix Solar Thermal har framgångsrikt utvecklat den kanadensiska marknaden sedan vi undertecknade ramavtalet och har skapat en pipeline av potentiella kunder för solfångare. Absolicons produktionslina kommer att göra det möjligt för dessa företag att delta i övergången till ren energi på ett snabbare och billigare sätt, säger Carlo Semeraro, säljchef, Absolicon.

PST är en del av CEM Group, en familjeägd leveransgrupp inom projekt för processvärme som fokuserar på tjänster inom teknisk rådgivning, projektutveckling och konstruktion av anpassade konstruerade energisystem i hela Nordamerika.

– Under de senaste 20 åren har CEM Group byggt upp ett rykte för framgångsrik leverans av projekt för processvärme genom framstående kunskaper inom projektutveckling, teknik och konstruktion. Phoenix Solar Thermal kommer, som en del av CEM, att fokusera på utveckling, finansiering och konstruktion av solvärmeprojekt för industriella och institutionella värmeenergianvändare, säger Matt Lensink, vd CEM och grundare av Pheonix Solar Thermal.

Solvärmemarknaden

Hälften av världens energianvändning är värme, och industrierna förbrukar enorma mängder fossila bränslen för att värma sina processer. Marknaden för storskalig solvärme uppskattas av det internationella energiorganet IRENA till 8 000 miljarder kronor i investeringar inom industrin fram till år 2050.

Absolicon har en unik teknologi, baserad på 20 års forskning, för att utvinna energi från solen med koncentrerande solfångare. Investeringen i Absolicon solvärme blir konkurrenskraftig genom lokal produktion, vilket begränsar transportkostnaderna och möjliggör en anpassning av materialval efter förutsättningarna och utbudet på den lokala marknaden. Priset optimeras även av solfångarnas design som tillåter massproduktion i Absolicon halvautomatiserad produktionslina med kapacitet att producera en färdig solfångare var 6:e ​​minut.

– Att etablera lokal produktion för solfångaren Absolicon T160 med hjälp av företagets avancerade semi-automatiserade produktionslina kommer att addera en unik kapacitet till den kanadensiska marknaden. PST är väl positionerat för att betjäna industriella energianvändare genom att utnyttja sitt marknadsnätverk och sitt strategiska läge”, säger Mohammed Murad, generaldirektör PST.

Kanada har många platser med hög solstrålning. Den potentiella marknaden i Kanada, för en produktionslina som producerar solfångaren Absolicon T160, uppgår till 10 miljoner kvm, motsvarande 2 miljoner solfångare eller 5 GWth, vilket minskar CO2-utsläppen i industrisektorn i Kanada när man ersätter användningen av fossilt bränsle som energikälla i industrin.

– Vi är glada över att uppnå denna milstolpe med Absolicon. Tidig feedback från våra nordamerikanska kunder har visat ett starkt intresse för att använda solvärmeteknologi för att uppfylla sina utsläppsmål. Under de senaste nio månaderna har vi byggt en robust pipeline som representerar en potential för 151 000 m2 av solfångaren Absolicon T160 från olika industrier och distriktsenergikunder”, säger Ed Korevaar, chef för affärsutveckling PST.

De största segmenten av Absolicons solfångarteknik i regionen är:

  • Pappersmassa & papper
  • Bearbetning av livsmedel
  • Gruvdrift
  • Kemikalieindustri
  • Fjärrvärme
  • Bilindustrin

Intäkter från försäljning

Absolicons intäkter från försäljning kan delas in i tre grupper: förvärv av linan, licensintäkter och intäkter från materialförsäljning.

1. Försäljning av produktionslinan

Produktionslinan är av samma modell som Absolicon har i Sverige och som företaget redan har levererat till Sichuanprovinsen. Linan är utrustad med två sexaxliga robotar från ABB och har kapacitet att producera 50 MW (18 000 solfångare) per år. Tillsammans med hårdvaran erbjuder Absolicon konsultstöd för marknadsföring och teknisk support, utveckling och teknisk utbildning. Värdet av försäljningen till PST uppgår till 4 miljoner euro.

2. Licens för tillverkning av Absolicon T160

För rätten att tillverka Absolicon T160 under Absolicons immaterialrättsliga skydd, delta i framtida produktutveckling och använda Absolicons varumärke, utgår en årlig licensavgift vid full produktion om cirka 4-500 000 euro i försäljningsvärde.

3. Materiell försörjning

Genom avtalet säkerställer Absolicon tillgång till patenterade komponenter och högkvalitativa insatsvaror som delvis tillverkas i Kanada eller lokalt på installationsplatsen.

Vid full produktion behöver produktionslinan köpa material för 3-6 miljoner euro per år genom Absolicon. Utfallet för Absolicon beror till viss del på resultatet av Absolicons pågående materialsatsning.

Nästa steg

Vid undertecknandet av köpet omvandlas den inbetalning på 100 000 euro som PST gjort i början av året till en icke-återbetalningsbar betalning i enlighet med ramavtalet. Den återstående betalningen på 3,9 miljoner euro kommer att inledas inom 9 månader från den första betalningen, villkorat av att köparen fullt ut kan finansiera produktionslinan.

Absolicon räknar med att leverera produktionslinan inom 10 månader efter andra betalningen och produktion av solfångare i Kanada är planerad till 2024.

Absolicon Solar Collector AB (publ) grundades 2005 som ett forsknings- och utvecklingsbolag inom solteknik. Idag är Absolicon ett börsnoterat bolag med mer än tio års operativ erfarenhet från alla delar av världen.  Absolicon specialiserar sig på att tillhandahålla verktyg för övergången från fossila bränslen, vilket ger en lönsam, lättinstallerad och utsläppsfri energilösning med hjälp av solvärmeinstallationer samt kompletta robotproduktionslinor för solfångarna.  www.absolicon.com

Phoenix Solar Thermal Inc, är en del av CEM Group, en familjeägd leveransgrupp för projekt inom processvärme som fokuserar på teknisk rådgivning, projektutveckling och konstruktion av anpassade konstruerade energisystem i hela Nordamerika.

Denna information är sådan som Absolicon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-22 15:35 CET.

Dela:
2023-09-06 Read the articlearrow 2023-08-31 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.