Senaste Nytt:

Absolicon

Absolicon Solar Collector AB: Kommuniké från årsstämman 2021-05-12

2021-07-15

Absolicons bolagsstämma samlade en liten skara aktieägare på plats men webbsändes också. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Alla beslut var enhälliga.

Årsstämman websändes och aktieägare hade möjlighet att delta via ombud på plats i Härnösand vilket dock ingen utnyttjade. Vd Joakim Byström öppnade stämman.

Nedan anges de huvudsakliga besluten vid årsstämman:

  • Ida Skogström valdes till ordförande att leda årsstämman.
  • Vid stämman var 436 049 aktier (21,8 %) av totalt 1 998 650 aktier representerade.
  • Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.
  • Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
  • Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag att inte lämna utdelning.
  • Stämman beslutade enligt kallelse att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner.
  • För tiden fram till nästa årsstämma valdes enligt valberedningens förslag Malte Frisk till styrelseordförande (omval) och till ledamöter valdes Joakim Byström (omval), Peter Johansson (omval), Olle Olsson (omval) och Sören Olsson (omval). Revisionsbolaget KPMG (omval) valdes till revisor
  • Stämman beslutade att anta ”Arbetsordning och principer för utseende av valberedning” enligt kallelse.

Alla beslut var enhälliga.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Dela:
2021-11-26 Read the articlearrow 2021-11-24 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.