Senaste Nytt:

Absolicon

Absolicon Solar Collector AB: Samarbetsavtal med Sweco

2019-05-29

Absolicon och Swecos energiverksamhet har ingått ett samarbetsavtal för att gemensamt utforska möjligheter att driva industrier och fjärrvärmenät med storskalig solvärme och solånga.

Avtalet innebär att Absolicon och Sweco gemensamt kommer att göra djupare tekniska utvärderingar av ett antal konkreta projekt. Målet är att skapa ett långsiktigt samarbete som gynnar båda parter. Avtalet innebär ingen exklusivitet.

Ett framgångsrikt samarbete innebär för Absolicon att energikunder som industrier och städer önskar Absolicons koncentrerande solfångare för att ersätta förbränning av bränslen och att det resulterar att aktörer väljer att investera i regionala produktionslinor.

Samarbetet är organiserat kring två konkreta projekt – teindustrin i Rwanda och fjärrvärme i Östeuropa.

I Rwanda har teindustrin en stor utmaning i hur de skall klara sin värmeförsörjning för att torka tebladen. Här finns stora likheter med det projekt vi bedriver i Kenya med Nordic Climate Fund. Kostnaderna för olja är höga i Afrika och biobränslen som eukalyptus problematiska. Dock är Rwanda ett litet land och vår uppfattning är att behoven inom teindustrin i Rwanda skulle kunna resultera i 100 MW solfångare.

När det gäller fjärrvärme i Östeuropa kan man förvänta sig att hårdare miljö- och klimatkrav kommer att kräva minskad förbränning av kol på samma sätt som i t.ex. Tyskland. En möjlig utveckling är att solvärme erhåller ett 50% investeringsstöd. Temperaturerna i näten är höga vilket innebär att vanliga plana solfångare är mindre lämpliga än Absolicons T160.

Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med 16 000 medarbetare och en omsättning på cirka 18,7 miljarder SEK.

Dela:
2021-02-18 Read the articlearrow 2021-02-16 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.