Senaste Nytt:

Absolicon

Absolicon tar plats i nytt forskningsprojekt

2022-12-09

Absolicon är med i ett projekt om industriell solvärme som nu tilldelas 55 MSEK i forskningsmedel i ett beslut av EU-kommissionen. Projektet är en del i Absolicons löpande forskningsarbete för att ställa om industrin från fossila bränslen till noll i koldioxidutsläpp.

Ett konsortium med fjorton deltagare, däribland solvärmeföretaget Absolicon, har fått klartecken att underteckna ett avtal med EU-kommissionen kring ett nytt forskningsprojekt inom industriell solvärme. Konsortiets ansökan om forskningsmedel har bedömts mycket positivt och konsortiet påbörjar nu den del som kallas ”Grant Agreement preparation”. Konsortiets totala budget är motsvarande 55 miljoner kronor och Absolicons andel är 4,7 miljoner kronor under en 4-årsperiod.

I samverkan med universitet och företag arbetar Absolicon löpande med att skapa samarbeten kring olika tekniska utmaningar. Ofta resulterar samverkan i gemensamma ansökningar till EU:s forskningsprogram Horizon Europe som mellan 2021 och 2027 har en budget om €95 miljarder.

– Som ett av de ledande företagen inom industriell solvärme i Europa är Absolicon med i flera olika sammanhang inom europeisk solvärmeforskning, säger Joakim Byström, vd på Absolicon.

Det nya forskningsprojektet är särskilt viktigt eftersom en så liten andel av tillgängliga forskningsmedel gäller värmeförsörjning jämfört med elförsörjning, trots att värme är 50% av slutförbrukningen av energi i Europa medan el bara står för 20%.

Konsortiet som genomfört förhandlingar med EU-kommissionen om forskningsprojektet leds av ett danskt universitet. Absolicon ansvarar för systemdesign och en installation av en mindre demonstrationsanläggning för industriell solvärme. I projektet ersätts 100% av direkta kostnader och därutöver 25% av övriga omkostnader.

Dela:
2023-03-24 Read the articlearrow 2023-03-22 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.