Senaste Nytt:

Absolicon

Absolicon tilldelas sammanlagt 2,1 miljoner kronor för medverkan i två nya forskningsprojekt relaterade till solvärme

2023-07-12

Absolicon har från programmet CETP tilldelats medel till två nya forskningsprojekt. 108 000 euro (ca 1,3 miljoner kronor) för att delta i utvecklingen av ett nytt mottagarrör för koncentrerande solfångare och 69 750 euro (drygt 800 000 kronor) för att arbeta med framtidens fjärrvärmesystem.

Forskningsprogrammet CETP (Clean Energy Transition Partnership) samlar 30 länder inklusive Storbritannien och USA för att skapa transnationella innovationsekosystem som ska främja omställningen till ren energi och bidra till EU:s mål att bli klimatneutralt. Projekten är mindre än forskningsprojekt inom EU:s forskningsprogram Horizon2020 men erbjuder goda möjligheter att samarbeta kring ny miljö och klimatteknik. Absolicon har nu beviljats medel i två projekt, sammanlagt ca 2,1 miljoner kronor.

DETECTIVE är ett treårigt projekt för koncentrerad solvärme. Alla system för koncentrerad solenergi behöver ha avancerade mottagarrör för att få hög verkningsgrad. I projektet DETECTIVE skall en ny typ av mottagare utvecklas som består av flera tunna rör i stället för ett stort rör. Projektet leds av Polito, Italiens näst största universitet. Med i projektet är även KTH och spanska forskningsinstitutet Ciemat.

Projektet skall först utveckla och bygga prototyper av det nya röret. Prototyperna skall sedan testas på Platforma Solar de Almeria i södra Spanien. Projektet har tilldelats 2 miljoner euro (ca 24 miljoner kronor) och  Absolicon deltar i projektet som med sin kompetens om koncentrerande solfångare och tillämpningar inom industrin. Absolicons andel i projektet är €155 000, ca 1,9 miljoner SEK med 70% finansiering från CETP (drygt 1,3 miljoner kronor).

TRAINING är ett projekt där Absolicon och Högskolan Dalarna deltar från Sverige och som tilldelats 2,3 miljoner Euro (ca 28 miljoner kronor) för att utveckla modeller för framtidens fjärrvärmesystem, där solvärme, värmepumpar och elsystem samverkar med byggnader och energilager.

Absolicon har lång erfarenhet av att arbeta med soldriven fjärrvärme. I Härnösand finns en unik anläggning där solvärme från koncentrerande solfångare matas in på fjärrvärmenätet. Projektet TRAINING leds av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU och utöver Absolicon deltar bland annat Högskolan Dalarna och prestigefyllda forskningsenheter från Norge och Tyskland. Tillsammans ska man ta fram modeller för hur fjärrvärme i framtiden kan effektiviseras med värmelager och avancerad styrning.

I Europa finns 6000 fjärrvärmenät där de flesta eldas med fossila bränslen. Flera länder satsar på fjärrvärme. Tyskland har under 2022 skapat ett stödprogram om €3 miljarder (motsvarade 36 miljarder kronor) på nya fjärrvärmenät och att bygga bort fossila bränslen i sitt fjärrvärmenät.

Projektet TRAINING pågår under tre år och kommer att utveckla intelligenta styrsystem för smarta fjärrvärmesystem baserat på den senaste utvecklingen inom maskininlärningsmetoder för att optimera kontroll- och flexibilitetsstrategierna på byggnadsnivå. Absolicon kommer i projektet bland annat använda solvärmeparken i Härnösands fjärrvärmenät som exempel på hur solvärme kan kombineras med gropvärmelagring för att ge fjärrvärme utan utsläpp både billigt och pålitligt. Absolicons andel i projektet är €155 000, ca 1,9 miljoner kronor med 45% finansiering från CETP (drygt 800 000 kronor).

De båda forskningsprojekten DETECTIVE och TRAINING blir viktiga delar i de kommande årens utvecklingsarbete hos Absolicon.

Dela:
2023-09-06 Read the articlearrow 2023-08-31 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.