Senaste Nytt:

Absolicon

Absolicon utökar R&D med ytterligare industridoktorand på Umeå Universitet

2022-06-09

Absolicon utökar sin R&D-avdelning med en ny industridoktorand från Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik vid Umeå Universitet. Vad det innebär är att en forskare kommer att arbeta för Absolicon samtidigt som hen tar ut en akademisk doktorsexamen. Umeå Universitet står för motsvarande 50% av doktorandlönen.

Umeå Universitet finansierar halva doktorandlönen och motiverar beslutet med att projektet handlar om solenergi och att det är en viktig källa för förnybar energi som kan tillämpas på många olika sätt. Bland annat kommer det att fokusera på hur solfångare kan användas för fjärrvärme i norra breddgrader, som i de Nordiska länderna, och de energi- och miljöeffekter förändringar som sker när man minskar användning av fossila bränslen.

Studien kommer även att se på hur integration av solvärme till fjärrvärmesystem påverkar energisäkerheten, ekonomisk potential, teknologi för värmeproduktion, olika bränslen samt klimatpåverkan. Resultaten kommer att bidra till strategier i det nationella initiativet ”Fossilfritt Sverige”, målet att ha noll utsläpp år 2045.

Absolicon driver ett antal olika forskningsprojekt som presenterats i kvartalsrapporter samt löpande arbete med att utvärdera och skriva ansökningar för deltagande i olika program för grön omställning.

Tjänsten ska utlysas under hösten 2022.

Dela:
2023-03-24 Read the articlearrow 2023-03-22 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.