Senaste Nytt:

Absolicon

Absolicon välkomnar besök från kanadensiska produktionsline-partnern Phoenix Solar Thermal

2022-07-12

I slutet av maj tog Absolicons huvudkontor i Härnösand emot besökare från det kanadensiska företaget Phoenix Solar Thermal Inc., (”Phoenix”). Phoenix är ett dotterbolag tillhörande CEM Group, ett familjeägt ingenjörsföretag inriktat på tekniska konsulttjänster, utveckling av projekt och design av energilösningar i Nordamerika. I november 2021 skrev Phoenix på ett ramavtal om att förvärva Nordamerikas första robotiserade produktionslina för att tillverka Absolicons koncentrerade solfångare. Det beräknade försäljningsvärdet på avtalet estimeras vara runt 40-50 miljoner SEK. Det finns även en månatlig licensavgift på cirka 300 SEK per såld solfångare samt försäljning av komponenter.

Delegationen bestod av högt uppsatta representanter tillhörande företag inom Phoenix-gruppen. Resan till Sverige från Kanada är en del av det pågående samarbetet mellan bägge företag. I mars 2022 betalade Phoenix även 1 miljon SEK till Absolicon som ett steg i ramavtalet. Detta möjliggör för Absolicon att beställa utrustning och elektronik för att leverera en produktionslina till Kanada.

En av de viktigare punkterna på agendan var att besöka Absolicons robotiserade produktionslina som tillverkar koncentrerade solfångare. Där fick delegationen från Phoenix möjlighet att erfara hur produktionslinan fungerar och vilken infrastruktur som krävs för installation och daglig verksamhet. Det blev även ett besök till Högslätten Solar Thermal Park för att besöka Sveriges största koncentrerade solvärmefält. På Högslätten följer solfångarna solens gång för att sedan producera värme åt det lokala fjärrvärmenätet. Eftersom Kanada upplever liknande vintrar till Sverige är det nyttigt att se hur aktiva koncentrerade solfångare fungerar i ett kallare klimat.

Besöket var gynnsamt för båda företag då det skedde ett utbyte av information och idéer. Phoenix delade med sig av deras insikter om hur marknaden för solfångare i Kanada fungerar. Som en del av samarbetet kommer Absolicon även att hjälpa Phoenix med material för marknadsföring i Kanada.

Dela:
2022-09-30 Read the articlearrow 2022-09-22 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.