Senaste Nytt:

Absolicon

Ariya Finergy tecknar ramavtal om förvärv av produktionslina i Kenya

2019-10-01

Ariya Finergy Limited har tecknat ett ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i Kenya. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter. I juni tecknades ett liknande avtal i Sydafrika.

Bakgrund

Absolicon har arbetat i Kenya sedan 2017, då främst i vårt projekt riktat till teindustrier. Nordic Climate Fund (NCF) har beviljat 500 000 Euro för att Absolicon skall demonstrera solfångartekniken i regionen Kericho i samarbete med det kenyanska företaget Tealand.

Genom kontakter med Kenya Association of Manufacturers har Absolicon kommit i kontakt med slutkunder och energiföretag för att skapa ett starkt team kring en första produktionslina i Kenya.

Tealand har mycket goda kontakter i teindustrin och kapacitet både att installera solfångare och att genomföra drift och underhåll. De är teknikleverantör och huvudparter i vårt teprojekt.

Det företag som nu efter kontakter med industrikunder skriver ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina är företaget Ariya Finergy Limited (Ariya) som arbetar med förnyelsebar energi till industrier. Ariya arbetar även med innovativa finansieringslösningar, något som Absolicon ser som en nyckel till snabb tillväxt.

Ariya Finergy Limited är ett helägt dotterbolag till Ariya Capital Group, som utvecklar och investerar i ren och förnybar energi i Afrika söder om Sahara. Gruppen verkar från kontor i Kenya, Namibia, Mauritius, London och Kanalöarna.

Ariya har arbetat i många år med industrikunder i Kenya och har kapacitet både att projektera och finansiera installationer med koncentrerande solfångare. Första kontakt skedde under våren 2019 och i april 2019 tecknade parterna först en sekretess­överenskommelse (NDA) och sedan en överenskommelse om samarbete (MOU). De senaste fem månaderna har Ariya presenterat Absolicons koncept för ett tiotal företag i olika branscher.

Innehåll i ramavtalet

Ramavtalet liknar det som tecknats med Greenline Africa i Sydafrika i juni 2019 och beskriver de separata avtal som skall upprättas i processen. Absolicons intäkter från försäljningen kan inordnas i tre grupper: förvärv av linan, licensintäkter och intäkter från materialförsäljning.

1. Försäljning av produktionslinan

Produktionslinan är av samma modell som Absolicon har i Sverige och som bolaget redan levererat till Sichuanprovinsen. Linan med två sexaxliga robotar har kapacitet att tillverka 50 MW solfångare (100 000 m2) per år.

Tillsammans med hårdvaran levererar Absolicon konsultstöd för marknadsarbete och teknisk support, utveckling och teknisk utbildning.

Det totala värdet av hårdvara och aktiviteter som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor.

2. Licens för att tillverka T160

För rättigheten att tillverka T160 under Absolicons immaterialrättsliga skydd, ta del av framtida produktutveckling och använda Absolicons varumärke utgår månatlig licensavgift om ca 4% på försäljningsvärdet.

Produktionslinan i full produktion tillverkar på ett skift 50 MW solfångare (100 000 m2) per år med försäljningsvärde 200–250 miljoner kronor vilket med 4% licensavgift skulle innebära ca 8 miljoner kronor per år i licensintäkt. Absolicons uppskattning är dock att det tar tid innan Ariya utvecklat solvärmemarknaden för industrier i Kenya så att de volymerna kan uppnås.

3. Materialförsörjning

Genom avtalet säkerställer Absolicon tillgång på patenterade komponenter och insatsvaror av hög kvalité som delvis tillverkas lokalt i Kenya.

Vid full produktion behöver produktionslinan köpa material för 100–150 miljoner kronor per år där 40% – 50% av inköpen kan komma att gå genom Absolicon och 50% – 60% från lokala underleverantörer. Utfallet för Absolicon beror i viss utsträckning på resultatet av Absolicons pågående materialsatsning.

Ramavtalet beskriver övergripande principer

Ramavtalet är inte bindande, utan föreskriver de övergripande principerna för de separata avtal som skall upprättas. Det uppskattade värdet av försäljningen kan komma att ändras liksom slutgiltig utformning av produktionslinans produktionskapacitet. Absolicon uppskattar idag att försäljningsvärdet av avtalet ligger i nedre delen av intervallet 40-50 miljoner kronor.

Om Ariya inte uppfyller sina åtaganden i varje steg förlorar de rätten att genomföra förvärvet och har då möjlighet att få tillbaka en del av köpeskillingen, dock aldrig för Absolicons havda kostnader.

Industrisektorer som visat intresse i Kenya

Energimarknaden i Kenya skiljer sig betydligt från Sydafrika. Kol eller elektricitet används i liten utsträckning för uppvärmning av industriprocesser utan istället är det olja och ved som dominerar. Den nationella regeringen i Nairobi har tidvis infört förbud mot att hugga och sälja ved ”logging ban” vilket skapat oro inom industrin.

I Kenya har Absolicons fokus hittills legat på teindustrin och speciellt i distriktet Kericho i samarbete med teodlarnas kooperativa organisation KTDA. Absolicon har uppskattat att den totala potentialen för solvärme i teindustrin är 5 GW (10 miljoner kvadratmeter) och det är fortfarande huvudmarknaden.

Ariya har vidgat kundkontakterna till företag inom fler sektorer:

  • Livsmedels­industrin (där det finns stora företag som Del Monte)
  • Textilindustrin (som bland annat levererar till svenska H&M)
  • Dryckesindustrin, både bryggerier och läskedryckstillverkare

I flera av de stora multinationella bolagen finns centrala policybeslut att minska koldioxidutsläppen. För textilindustrin har till exempel H&M har i sitt inköpsarbete fastslagit att alla inköp skall ha netto noll i koldioxidutsläpp år 2030.

Leveranstid och leveranskapacitet

Nu vidtar mer detaljerat kontraktsskrivande. Betalningen sker stegvis på samma sätt som vid den tidigare försäljningen av produktionslinan till Sichuanprovinsen.

De första försäljningarna av pilotinstallationer av T160 i Kenya förväntas under första halvåret 2020. Solfångare för dessa installationer levereras från Sverige. Inspektion av den färdiga linan i Sverige innan den skickas till Kenya beräknas ske under första halvåret 2020. Produktionslinan beräknas vara i drift i Kenya under första halvåret 2021.

Leveransen av produktionslinan till Kenya kommer att rymmas inom organisationen som nu utökas genom rekryteraring av fem personer.

Mer om företagen

absolicon.com

www.ariyafinergy.com/

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2019.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Pressbilder

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare. Nyligen har Greenline Africa skrivit ramavtal för en produktionslina för Sydafrika. Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Dela:
2021-01-22 Read the articlearrow 2021-01-11 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.