Senaste Nytt:

Absolicon

Årsredovisning 2019 samt förslag till bolagsstämman

2020-04-22

Styrelsen och valberedningen presenterar förslag till beslut vid bolagsstämma i Absolicon Solar Collector AB (publ) som hålls onsdag 13 maj 2020 klockan 18:30 i Absolicons lokaler på Fiskaregatan 11, Härnöverken, Härnösand.

Se kallelse och anmäl dig till stämman >>

Perioden 2019-01-01 – 2019-12-31

Nettoomsättningen uppgick till: 1 958 (26 599) KSEK

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -18 846 (-5 650) KSEK

Resultatet per aktie uppgick till: -12,46 (-3,09) SEK

Årsredovisning 2019 >>

Framläggande av förslag inför bolagsstämman

I kallelsen till bolagsstämman den 13 maj 2020 lämnades nedanstående förslag till beslut:

• Styrelsen föreslår ingen utdelning utan förlusten balanseras i ny räkning.

• Styrelsen föreslår att förnya bemyndigande att genomföra nyemissioner.

• Styrelsen föreslår att bolagsordningens aktiekapitalgränser ändras till lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor

• Styrelsen föreslår oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

• Valberedningen föreslår oförändrade arvoden för styrelsearbete, 10 000 kr per fysiskt möte.

• Styrelsen föreslår att för revisorer skall ersättning utgå enligt godkänd räkning.

• Valberedningen föreslår att välja Malte Frisk, styrelseordförande (omval), Joakim Byström, styrelseledamot (omval), Sören Olsson, styrelseledamot (omval) och Peter Johansson, styrelseledamot (omval) och Olle Olsson (omval) för tiden intill nästa årsstämma.

• Valberedningen föreslår att på ett år välja KPMG till revisionsbolag med Lars Skoglund som huvudansvarig revisor.

• Styrelsen föreslår att anta förslaget till arbetsordning för valberedning vilket är oförändrat sedan föregående år.

Handlingar inför bolagsstämma 2020 >>

 

Dela:
2020-09-21 Read the articlearrow 2020-08-31 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.