Senaste Nytt:

Absolicon

Årsredovisning 2023

2024-05-31

Framlägges årsredovisningen 2023 inför bolagsstämma i Absolicon Solar Collector AB (publ) som hålls måndag 14 juni 2024 kl 16.00 i Absolicons lokaler på Fiskaregatan 11, Härnöverken, Härnösand.

Perioden 2023-01-01 – 2023-12-31

• Nettoomsättningen uppgick till: 2 451 (4 245) KSEK

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -106 176 (-65 866) KSEK

• Resultatet per aktie uppgick till: -18,59 (-19,80) SEK

Resultat per aktie: Periodens resultat före skatt dividerat med 5 718 190 (3 334 305) utestående aktier.

Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil och via bolagets hemsida samt kan distribueras efter förfrågan. Originalet till årsredovisningen förvaras på Absolicons kontor.

Dela:
2024-06-14 Read the articlearrow 2024-06-06 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.