Senaste Nytt:

Absolicon

Bokslutskommuniké 2019

2020-02-18

Arbetet att öppna nya marknader har varit mycket framgångsrikt och det är med stor stolthet som jag kan meddela att vi tecknat tre ramavtal för leverans av vår robotiserade produktionslina, licensintäkt för våra patent och materialförsäljning till produktionen.

I vår kategori av solfångare är vi ensamma i världen med kvalitetscertifieringen Solar Keymark och vi har världens högsta optiska verkningsgrad – 76,6% av det direkta solljuset omvandlas till värme.
Det gångna året har varit omskakande för oss som arbetar med klimatfrågan. Skogsbränder i Australien, eskalerande torka i södra Afrika och extremtemperaturer över hela jorden visar tydligt hur sårbara vi är för klimatförändringarna.
Jag tror en vändpunkt kom fredagen den 27 september 2019. När världens ledare samlades i New York till klimatmöte gick 7 miljoner människor ut på gatorna för att visa sitt missnöje med politikernas kraftlösa agerande. Efter toppmötet berättade FN:s generalsekreterare att 77 länder, tio regioner och 102 städer åtagit sig att nå netto noll i utsläpp av koldioxid till år 2050.
De åtagandena är viktiga dörröppnare för vår försäljning. Från att varit teknikdrivna är det idag försäljningsavdelningen som har ledartröjan på Absolicon. Säljare och marknadsförare är uppbackade av en teknikavdelning för offerter och en leveransavdelning som ansvarar för installationer och produktionslinor. Vi rullar nu ut våra globala marknadsföringskampanjer i bransch efter bransch.
Ni som följt Absolicon sedan noteringen 2016 har sett hur vi arbetat resurssnålt, tagit in begränsat med kapital och steg för steg ställt alla pjäserna på plats. Men nu med tre tecknade ramavtal (sammanlagt värde 120 MSEK), organisationen omställd och solfångarna hetare än någonsin är tiden inne för expansion!
Ladda ner bokslutskommunike Q4 okt-dec 2019 >>
 

Nyckeltal Q4 2019

Fjärde kvartalet 2019-10-01 – 2019-12-31
Nettoomsättningen uppgick till: 366 (1 811) KSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: – 5 905 (- 5 428) KSEK
Resultatet per aktie uppgick till: -3,93 (-3,10) SEK
Perioden 2019-01-01 – 2019-12-31
Nettoomsättningen uppgick till: 1 958 (26 599) KSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -18 846 (- 5 650) KSEK
Resultatet per aktie uppgick till: -12,46 (- 3,09) SEK
Styrelsen och verkställande direktören förslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019-01-01–2019-12-31
 

Dela:
2020-06-26 Read the articlearrow 2020-06-25 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.

    Genom att klicka skicka accepterar jag villkoren av Absolicon integritetspolicy.