Senaste Nytt:

Absolicon

CITRUS tecknar ramavtal med Absolicon om förvärv av produktionslina i Mexico

2021-02-16

CITRUS har tecknat ett ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i Mexico. CITRUS är ett företag specialiserat på solvärme för industriella processer (SHIP) och industriell processutrustning. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter. Ramavtalet föreskriver principerna för de separata avtal som skall upprättas.

Marknadspotential

Mexiko är den näst största ekonomin i Latinamerika (Forbes 2016), där industrisektorn representerar cirka 32% av landets BNP (INEGI 2016). Dessutom gör den geografiska placeringen, de höga solresurserna och dess solmarknadsutveckling landet till en strategisk partner för Absolicon.

Den mexikanska industrisektorn förbrukar cirka 31% av landets totala energibehov och släpper ut 90 miljoner ton CO2eq varje år (Källa: sielac-olade.org)

Absolicon och CITRUS vill ändra paradigm kring industriell uppvärmning och sprida solvärmelösningar för industrier. Den beräknade marknadspotentialen för Absolicons solfångare T160 uppgår till 9 miljoner kvm (5GW) när den ersätter 3% av den industriella värmeförbrukningen.

CITRUS, baserat i Mexiko, är en leverantör av industriell utrustning och utvecklare av nyckelfärdiga energiprojekt. Företaget bidrar till hållbara industriella processer och tillhandahåller högteknologiska och integrerade energilösningar till sina kunder för både förnybar värme och kraft. CITRUS är allmänt känt inom den mexikanska industrin som en av de mest pålitliga partnerna som arbetar med design, installation och hantering av kommersiella och industriella projekt, inklusive processutrustning och solvärmesystem.

Samarbetet baseras på kvalificerad erfarenhet hos CITRUS samt det delade åtagandet att skapa lösningar som bidrar till en bättre värld.

Marknadssegment och energiförbrukning: 

• Kemikalieindustrin – 99PJ

• Gruvdrift – 26PJ

• Livsmedelsindustrin  – 61PJ

• Pappersmassa och papper – 47PJ

Ramavtalet beskriver övergripande principer

Ramavtalet föreskriver de övergripande principerna för de separata avtal som skall upprättas, och vilka steg som skall tas innan ett bindande avtal för förvärv av produktionslinan kan tecknas. Det uppskattade värdet kan komma att ändras liksom slutgiltig utformning av produktionslinans produktionskapacitet. Absolicon uppskattar idag att försäljningsvärdet av avtalet ligger i nedre delen av intervallet 40-50 miljoner kronor.

Om CITRUS inte uppfyller sina åtaganden i varje steg förlorar de rätten att genomföra förvärvet och har då möjlighet att få tillbaka en del av köpeskillingen, dock aldrig för Absolicons havda kostnader.

1. Försäljning av produktionslinan

Produktionslinan är av samma modell som Absolicon har i Sverige och som bolaget redan levererat till Sichuanprovinsen. Linan med två sexaxliga robotar har kapacitet att tillverka 50 MW solfångare (100 000 m2) per år. Tillsammans med hårdvaran levererar Absolicon konsultstöd för marknadsarbete och teknisk support, utveckling och teknisk utbildning.

Det totala värdet av hårdvara och aktiviteter som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor.

2. Licens för att tillverka T160

För rättigheten att tillverka T160 under Absolicons immaterialrättsliga skydd, ta del av framtida produktutveckling och använda Absolicons varumärke utgår månatlig licensavgift om ca 4% på försäljningsvärdet.

Produktionslinan i full produktion tillverkar på ett skift 50 MW solfångare (100 000 m2) per år med försäljningsvärde 200–250 miljoner kronor vilket med 4% licensavgift skulle innebära ca 8 miljoner kronor per år i licensintäkt. Absolicons uppskattning är dock att det tar tid innan CITRUS utvecklat solvärmemarknaden för industrier i regionen så att de volymerna kan uppnås.

3. Materialförsörjning

Genom avtalet säkerställer Absolicon tillgång på patenterade komponenter och insatsvaror av hög kvalité som delvis tillverkas i Mexico eller lokalt vid installationsplatsen.

Vid full produktion behöver produktionslinan köpa material för 100–150 miljoner kronor per år där 20% – 30% av inköpen kan komma att gå genom Absolicon och 70% – 80% från lokala underleverantörer. Utfallet för Absolicon beror i viss utsträckning på resultatet av Absolicons pågående materialsatsning.

Nästa steg

Samarbetet är fortfarande i ett tidigt skede och en mer detaljerad kontraktsskrivning pågår nu. Det första steget i ramverket är online-utbildning och marknadsföringsstrategi. Betalning sker steg för steg på samma sätt som vid den tidigare försäljningen av produktionslinan till provinsen Sichuan i Kina.

Dela:
2021-04-09 Read the articlearrow 2021-03-31 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.