Senaste Nytt:

Absolicon

Coca-Cola väljer Absolicons solfångare i indiskt projekt

2023-03-16

Coca-Cola, ett av världens största livsmedelsföretag, har valt solfångaren Absolicon T160 för en solvärmeinstallation i Indien. Installationen skall levereras av Absolicons partner Climatenza som förhandlar med Absolicon om köp av en robotiserad produktionslina för produktion av solfångare i Indien. Climatenza har nu beställt solfångarna som skall levereras andra halvåret 2023 och kommer betala ca €40 000 till Absolicon. Övriga kostnader i installationen täcks av Coca-Cola och externa medel. Absolicon har även inbjudits till Coca-Cola i Rumänien för att utvärdera om det går att installera solkyla på en buteljeringsfabrik. Dessutom deltog Absolicon i förra veckan på en intern Coca-Cola konferens i Egypten där begreppet ”Heat is half” användes för att fokusera på vikten av att byta till förnyelsebar värme.

Climatenza beställer Absolicon T160 till Coca-Cola

Absolicons partner i Indien, Climatenza, har valts ut av Coca-Cola India att föreslå lösningar med solvärme i Coca-Colas fabriker. Samarbetet är en del av Coca-Colas arbete med Accelerator 100+, ett initiativ som syftar till att stödja projekt och företag som driver en hållbar utveckling.

The Coca-Cola Company är ett av världens 20 största livsmedelsbolag med en omsättning på ca 40 miljarder dollar, motsvarande ca 400 miljarder kronor. Coca-Cola är en av företagen bakom inkubatorprogrammet Accelerator 100+ där Climatenza antagits.

Climatenza har nu beställt solfångare från Absolicon för installationen hos Coca-Cola i Indien. Absolicon kan täcka vissa kostnader i affären med externa forskningsmedel och köpeskillingen för Climateza blir ca €40 000. Detaljer kring fältets storlek och inkoppling kvarstår att slutföra.

Solfångaren Absolicons T160 kan arbeta upp till 160°C vilket gör den idealisk för industriella processer. Absolicon kommer tillhandahålla teknisk assistans till Climatenza för att säkerställa att installationen på Coca-Colas fabrik i Gopalapuram går smidigt och effektivt.

– ”Vi är stolta över att våra solfångare har valts ut av Coca-Cola India för att driva deras industriella processer på ett hållbart och miljövänligt sätt” säger Joakim Byström, VD för Absolicon.

Installationen hos Coca-Cola kommer att ske parallellt med en solfångarinstallation som Absolicon gör hos Rallis, ett dotterbolag till Tata. Tata är ett indiskt konglomerat med motsvarande 1000 miljarder kronor i omsättning.

I Indien har det tidigare provats koncentrerad solenergi för industrier med stöd av FN-organet UNIDO med begränsad framgång, bland annat på grund av låg kvalité på installationerna. Absolicon introducerar nu sin pålitliga och robusta lösning. Med sin patenterade solfångarteknologi har företaget positionerat sig som en ledande aktör inom solenergi för industriella tillämpningar. Absolicons två installationer kan visa att solvärme nu är redo att förändra värmeförsörjningen för industrier i Indien.

Absolicon samarbetar med Coca-Cola i Rumänien

Efter ett positivt fabriksbesök utvärderar Absolicon och Coca-Cola i Rumänien en installation av solfångare för solkyla på en buteljeringsfabrik. Coca-Cola använder ofta värmedriven kyla, där värmen idag främst genereras genom att elda fossila bränslen.

Coca-Cola i Rumänien har länge varit engagerade i att minska sin miljöpåverkan och detta projekt är ett steg i den riktningen. Med Absolicons solfångare kan företaget börja använda solkyla och därmed minska sin klimatpåverkan.

Absolicon deltar på intern Coca-Cola konferens i Egypten

Bara en handfull leverantörer var inbjuda till en intern konferens hos Coca-Cola i Kairo, Egypten, med bland dem fanns Absolicon. Ett av de budskap som Coca-Colas ledning uttalade på scenen var att ”Heat is half” och att bolaget nu behövde fokusera på att ersätta fossila bränslen med förnyelsebar energi för värmeframställning i sina fabriker.

Begreppet ”Heat is half” är skapat av Absolicon för att sätta fokus på att slutanvändningen av energi i världen till 50% består av värme, 30% transporter och bara 20% elektricitet. Produktion av värme är den största utsläppskällan av koldioxid men har fram till idag fått begränsad uppmärksamhet i klimatdebatten.

– ”Att de multinationella bolagen plockar upp våra koncept och planerar för att sluta elda fossila bränslen för sina värmeprocesser är uppmuntrande”, säger Karin Forssell, Marketing Director på Absolicon. ”Det bevisar att vi når ända in i koncernledningarna med våra budskap”.

Absolicon har samarbete eller avtal med sju av världens största bolag inom livsmedel och drycker. Absolicon är nu i driftsättningsfasen av solvärmeanläggningar hos två av världens största bryggeriföretag – i Italien hos Birra Peroni för japanska Asahi och hos Olympic Brewery i Grekland för danska Carlsberg.

Arbetet med Coca-Cola är ett exempel på hur Absolicon nu tillsammans med globala företag kan ställa om industriella processer till förnyelsebar värme. Genom sin patenterade solfångarteknik och globala partners för lokal produktion av solfångare är Absolicon en viktig del av omställningen till en renare och mer hållbar värld.

Denna information är sådan som Absolicon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-16 13:45 CET.

Dela:
2024-04-17 Read the articlearrow 2024-03-18 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.