Senaste Nytt:

Absolicon

Delårsrapport andra kvartalet 2018

2018-08-28

Vi har lyckats! Under våren har vi arbetat med stort självförtroende. Produktionslinan är på plats i Kina och inom några veckor har vi en likadan produktionslina uppställd i Härnösand.

Ladda ner Delårsrapport Q2-april-juni 2018 genom att klicka på bilden!


Vår solfångare T160 har världens högsta optiska verkningsgrad, 76,6%, och vi får varje vecka nya intressanta kontakter runt om i världen.
Vi har gjort en fantastisk installation på Colgate-Palmolive i Aten där vi tillsammans med Saravanos Solar++ dramatiskt kommer att minska deras koldioxidutsläpp. Vi har även installerat i Graz och Baotou.
De mål som vi satte upp när Absolicon startade har vi uppfyllt och det känns bra att kunna visa våra aktieägare resultaten.
Omsättningen första halvåret 22,8 miljoner är i huvudsak resultat av försäljningen till Kina. Det goda utfallet för 2018 är dock delvis effekt av att vi vid årsskiftet bytte redovisnings¬princip.
Det nya verksamhetsområdet ”Material och komponenter” har fått en flygande start. Emissionen för att finansiera vår nya satsning att bli leverantör av material och komponenter tecknades till 312% och vi har under Q2 beviljats ytterligare två projekt med forskningsmedel om sammanlagt ca 4 MSEK vilket gör Absolicon till Sveriges starkaste aktör inom solvärmeforskning.
Nu sätter vi nya mål. Hösten 2018 är försäljning i fokus. Absolicon går från att vara ett forskande och utvecklande företag till att bli en säljande organisation och alla medarbetare får olika funktioner i det arbetet.
Försäljningsarbetet fokuserar på Indien och Kenya, men det finns flera andra länder med intressanta processer. Vi kommer snart att lansera nya webb-verktyg för enklare beräkning av hur stora solfångarfält som behövs för olika industrier.
Vi arbetar också med förvärv för att stärka vår försäljningskapacitet.
 
Nyckeltal Q2 2018:
Andra kvartalet 2018-04-01 – 2018-06-30
Nettoomsättningen ökade till: 6 542 (365) KSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: – 2 050 (-2 552) KSEK
Resultatet per aktie uppgick till: -1,48 (-2,17) SEK
 
Första halvåret 2018-01-01 – 2018-06-30
Nettoomsättningen ökade till: 22 853 (838) KSEK
Rörelseresultatet (EBIT) ökade till: 2 497 (-4 585) KSEK
Resultatet per aktie ökade till: 2,71 (-3,88) SEK
 
Kommentar till ekonomiska rapporteringen
Den ekonomiska utvecklingen följer plan. Absolicon är ett utvecklingsbolag där det negativa resultatet återspeglar att bolaget arbetat med affärs- och produktutveckling, långsiktiga satsningar som endast till en mindre del har aktiverats.
Legotillverkningen på uppdrag följer plan och inbringar tillsammans med uppdrag och statliga investeringsstöd intäkter vilket ger bolaget viss uthållighet, men utvecklingsverksamheten finansieras i huvudsak med ägarkapital.
Bolaget har sen den 1 januari 2018 bytt redovisningsmetod till successiv vinstavräkning vilket innebär att pågående arbeten till fastpris vinstavräknas till den grad de är utförda.
Färdigställandegraden per 2018-06-30 är beräknad till 85% för produktionslinan i Sichuan och 84% för installationen på Colgate-Palmolive i Aten. De två bankgarantierna om sammanlagt 6,4 miljoner kinesiska RMB, tidigare utställda till Heli New Energi, har nu återlämnats till Absolicon. 1 RMB är värd ca 1.30 SEK.
Sammanlagt har Heli per 2018-06-30 erlagt 17,5 miljoner kinesiska RMB i betalning.
>> Läs hela delårsrapporten april-juni 2018

Publicerad 2018-08-28

Dela:
2020-06-26 Read the articlearrow 2020-06-25 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.

    Genom att klicka skicka accepterar jag villkoren av Absolicon integritetspolicy.