Senaste Nytt:

Absolicon

Delårsrapport andra kvartalet 2023

2023-08-31

I april 2023 meddelade Carlsberg Groups bryggeri i Grekland att de nu brygger med solvärme genom driftsättningen av Absolicons solvärmefält. Absolicon stärker under andra kvartalet sitt immaterialrättsliga skydd genom två beviljade patent samt gör förändringar i styrelsen med ny ordförande och två nya ledamöter. I andra kvartalsrapporten presenterar Absolicon uppdaterade finansiella mål.

Finansiella rapporter >>

Vid Absolicons årsstämma i juni valdes Olle Olsson till ny ordförande. Olle Olsson har varit ordförande i Absolicon tidigare, innan Malte Frisk tillträdde. Stämman valde även in de nya styrelseledamöterna Anna Sandgren och Stefan Johansson, båda med lång och bred erfarenhet av internationell försäljning.

Det går åt nästan tre gånger så mycket värmeenergi som el för att producera Carlsberg Groups öl. I april meddelade Olympic Brewery att de inlett ölbryggning med den grekiska solens värme vid sin produktionsanläggning i Grekland, genom driftsättningen av Absolicons solvärmefält.

Absolicon fortsätter investera i ett starkt immaterialrättsligt skydd för företagets produkter och stärker under andra kvartalet sitt immaterialrättsliga skydd genom två beviljade patent. De nya patententen gäller reflektorformning i Kina samt tracking i Indien.

Justerade finansiella mål

Absolicon sätter ett nytt mål med minst 10 levererade produktionslinor år 2026 och utökar tidsperioden för omsättningsmålet med 6 månader.

Utöver de två sålda produktionslinorna till Kanada och Egypten går processen stadigt framåt med Spanien, Italien och Sydafrika. Dessutom finns flera andra försäljningsprocesser som underbygger att Absolicon år 2026 kommer att sålt och levererat minst 10 produktionslinor.

I delårsrapporten rapporteras att tidsplanerna för både Egypten och Kanada förskjutits. För att nå målet att omsätta 100 miljoner utökar vi tiden med sex månader till att omfatta fram till 30 juni 2024.

Vd har ordet:

Tio produktionslinor till 2026

De två kunder som skrivit kontrakt på produktionslinor – Phoenix i Kanada och CPS i Egypten – har långsammare processer jämfört med våra förväntningar. Vi har därför beslutat att förlänga perioden för omsättningsmålet till att omfatta 18 månader, fram till 30 juni 2024.

Processerna för att sälja ytterligare produktionslinor för massproduktion av solfångare går stadigt framåt. Vi sätter nu målet att år 2026 ha sålt och levererat minst tio produktionslinor och skissar i denna rapport vad det innebär om Absolicon säljer 100 produktionslinor till år 2033.

I Grekland meddelade Carlsbergs bryggeri Olympic under andra kvartalet att de nu brygger öl med hjälp av solvärme. Absolicons team har jobbat beundransvärt med installationen. Sedan kvartalets slut har även Peroni driftsatt sin anläggning i Italien.

Mätningar visar att solfångarna på Olympic producerar i enlighet med verkningsgraden i vår certifiering Solar Keymark. Det kan tyckas självklart, men många nya produkter klarar inte av att i verkligheten uppvisa samma verkningsgrad som i ett kontrollerat test.

Med våra solvärmeinstallationer driftsatta och verkningsgraden bevisad i fält behövs inte ytterligare visningsanläggningar. Nu är det försäljningsfokus som gäller för att skapa ett globalt nätverk av lokala partners som producerar och installerar Absolicons solvärmeteknik.

Absolicon har utifrån detta omorganiserat under våren. Vi har minskat kostnaderna och stängt vårt kontor i Sundsvall. Vi har tappat teknisk kapacitet, men satsar på försäljning och marknadsföring.

Även ledningen av Absolicon förändras. Våra två nya styrelseledamöter Anna Sandgren och Stefan Johansson har båda lång och bred erfarenhet av internationell försäljning. Vår försäljningschef Carlo Semeraro får ett större ansvar för att samordna alla aktiviteter med kontinuerliga avstämningar till styrelsen.

Med nyvunna erfarenheter, mer fokuserad organisation och en förstärkt styrelse är Absolicon vassare än någonsin.

Pilotinstallationerna har tagit stora resurser men var nödvändiga att bygga. Absolicon fokuserar nu på målet om minst tio sålda och levererade produktionslinor år 2026.

Finansiella rapporter >>

Denna information är sådan som Absolicon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-31 09:45 CET.

Dela:
2024-06-06 Read the articlearrow 2024-06-04 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.