Senaste Nytt:

Absolicon

Delårsrapport första kvartalet 2020

2020-05-05

Absolicon står stadigt i rådande Coronakris och ökar tempot i det systematiska säljarbetet. Under 2020 har vi redan tecknat tre nya ramavtal och skrivit avtal med två stora slutkunder – världens största bryggerikoncern AB InBev och världens största avsaltningsföretag SWCC.

Absolicon ökar ytterligare tempot i det systematiska säljarbetet. Under 2020 har vi redan tecknat tre nya ramavtal som presenteras i denna delårsrapport och skrivit avtal med två stora slutkunder – världens största bryggerikoncern AB InBev och världens största avsaltningsföretag SWCC.

Absolicon står stadigt trots Coronakrisen. Oljepriset har kollapsat som en följd av maktspel mellan olika aktörer och en hastigt minskad efterfrågan.

Det låga oljepriset idag kan mycket väl vara slutet för den stadigt ökade produktionen av fossila bränslen. ”Peak oil” – den kommande toppen av den största mängd olja som utvinns per år, kanske uppnåddes nu under 2019 med 12 miljarder ton olja per år.

Absolicon ser möjligheter inom denna utveckling då solenergi jämfört med olja erbjuder inte bara lägre kostnader utan även helt förutsägbara kostnader. Solfångarna producerar samma mängd energi år efter år i decennier.

Ett vanligt år investeras 800 miljarder dollar i nya fossila fyndigheter. När efterfrågan på energi ökar igen är det inte är mångmiljardinvesteringar i nya oljefält som är hetast, utan investeringar i förnyelsebar energi.

Kommentar till ekonomiska rapporteringen

Den ekonomiska utvecklingen följer plan. Absolicon är nu fullt ut ett affärsutvecklingsbolag där det negativa resultatet återspeglar att bolaget arbetat med offensiva försäljningsaktiviteter inom flera specificerade områden, långa försäljningsprocesser och långsiktiga satsningar som endast till en mindre del har aktiverats.

Legotillverkningen på uppdrag följer plan och inbringar tillsammans med delfinansierade forskning- och utvecklingsprojekt intäkter vilket ger bolaget viss uthållighet, men utvecklingsverksamheten finansieras i huvudsak med ägarkapital.

Nyckeltal Q1 2020

Perioden 2020-01-01 – 2020-03-31

Nettoomsättningen uppgick till: 229 (608) KSEK

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -6 261 (- 4 808) KSEK

Resultatet per aktie uppgick till: -4,11 (- 3,45) SEK

 

Delårsrapport Q1 2020

Delårsrapport Q1 2020

 

Dela:
2020-09-21 Read the articlearrow 2020-08-31 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.