Senaste Nytt:

Absolicon

Delårsrapport första kvartalet 2021

2021-04-26

Absolicon är halvvägs igenom den plan som presenterades våren 2020 vilken bedöms leda till kommersiellt genombrott för Absolicons solenergiteknik. Marknaden har svarat mycket bra på marknadssatsningen.

När marknadssatsningen planerades såg ledningen för Absolicon möjligheter till en global expansion både genom fler tecknade ramavtal och genom att introducera idén om att ersätta olja och gas med solvärme hos multinationella företag. Halvvägs genom planen kan Absolicon konstatera att marknaden har svarat mycket bra på båda delarna av satsningen:

  • Ett stort antal ramavtal för förvärv av Absolicons robotiserade produktionslinor har tecknats. Idag har Absolicon 14 ramavtal tecknade i olika länder över hela världen och fortsätter förhandlingarna med nya partners. Dessutom har de två företag som var först att teckna ramavtal för drygt ett år sedan i Sydafrika respektive Kenya båda gått vidare och beställt pilotanläggningar.
  • En våldsam expansion har skett av antalet kontakter med slutkunderna av solfångare. Från en handfull kontakter med multinationella bolag 2019 har Absolicon nu till exempel dialog om installationer med 10 av världens 20 största livsmedelsföretag som tillsammans omsätter över 3000 miljarder kronor. Förhandlingar pågår även med företag inom textilindustri, kemiindustri och gruvindustri.

De multinationella bolagen har gjort ambitiösa åtaganden för att minska sin förbränning av fossila bränslen och visar stort intresserade av Absolicons erbjudande.  Ett tecken på det är att anläggningar under 2020 har sålts till både världen största avsaltningsföretag SWCC och till världens största bryggeriföretag, AB InBev.

Den ekonomiska utvecklingen följer plan. Absolicon är ett affärsutvecklingsbolag där det negativa resultatet återspeglar att bolaget arbetar med offensiva försäljningsaktiviteter, försäljningsprocesser och satsningar som endast till en mindre del har aktiverats.

Nyckeltal

Första kvartalet 2021-01-01 – 2021-03-31

  • Nettoomsättningen uppgick till: 332 (229) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: – 8 910 (-6 261) KSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till: -4,44 (-4,11) SEK

Resultat per aktie

Periodens resultat före skatt dividerat med 1 998 650 (1 523 577) utestående aktier.

Läs rapporten här >>

Dela:
2021-06-01 Read the articlearrow 2021-05-31 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.