Senaste Nytt:

Absolicon

Delårsrapport första kvartalet Q1 2023

2023-05-19

Under första kvartalet beställde indiska Climatenza solfångare från Absolicon för en installation hos Coca-Cola i Indien. Climatenza är en av de partners som Absolicon förhandlar med gällande försäljning av Absolicons produktionslina för solfångare och installationen med Coca-Cola är ett viktigt steg framåt i arbetet. Under kvartalet meddelade Absolicon att man omorganiserar för att tydligare fokusera på sina produktionsline-partners och arbetet med att bygga upp marknaden för ett nätverk med lokala producenter av Absolicons solvärmelösningar. Under årets första kvartal genomfördes en nyemission som trots skakigt finansiellt läge på marknaden inbringade drygt 43 miljoner till Absolicon för fortsatta insatser med multinationella företag och deras omställning till solvärme.

Nyckeltal

Första kvartalet 2023-01-01- 2023-03-31:

• Nettoomsättning uppgick till 430 (1 372) KSEK

• Rörelseresultat uppgick till -11 549 (-11 309) KSEK • Periodens resultat uppgick till -14 563 (-11 451) KSEK

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 839 (-14 420) KSEK

Resultat per aktie:

Resultat per aktie före utspädning uppgick till -4,17 (-4,64) kr

Vd-ord

Det har varit ett intensivt kvartal med många pressmeddelanden och goda nyheter för Absolicon. En rolig fjäder i hatten är avtalet med Coca-Cola.

Denna rapport är den första som följer riktlinjerna för att vara noterade på ”main market” med omfattande noter som beskriver vår ekonomi närmare.

I december 2022 sålde Absolicon två produktionslinor, till Phoenix i Kanada respektive CSP i Egypten vilka skall levereras under 2023/2024. Flera andra länder är också heta – Absolicon har under perioden presenterat hur arbetet med partners i ytterligare åtta länder fortskrider.

Vår två nya solvärmefält med bryggerikoncernerna Carlsberg och Peroni har redan stor betydelse. Installationerna visar hur ånga från solen kan driva industriprocesser och kommer vara centrala i Absolicons marknadsföring. 

I Sverige har solfångarfältet i Absolicons Solar Thermal Park, som levererar värme till fjärrvärmenätet i Härnösand nyligen blivit märkt med Naturskyddsföreningens ”Bra miljöval”.

Absolicon har publicerat en teknikuppdatering som visar hur solvärme är hjälpe annan förnyelsebar värme som vätgas och värmepumpar. I kombination med säsongslager kan livsmedelsindustrier helt sluta elda fossila bränslen.

Under kvartalet kom fyra spännande Absolicon-analyser skrivna av Affärsvärlden, Analysguiden, Kalqyl respektive Tradevenue. Vi har själva gjort en långsiktig prognos baserad på IEA och IRENA färdplaner där den globala installationer av solfångare om tio år är 100 miljoner kvadratmeter per år. Beroende på markandsandel får Absolicon då en mångmiljardvärdering.

Under perioden genomförde Absolicon en nyemission som inbringade 43,4 miljoner kronor trots att den genomfördes under en finansiellt skakig period. Absolicon kan därmed fortsätta ett intensivt marknadsföringsarbete riktat till de multinationella bolagen för att skapa en global marknad för koncentrerad solenergi och för att sälja fler produktionslinor.

Nu genomför Absolicon en omorganisation för att arbeta lite kortsiktigare och fokusera på de lönsammaste aktiviteterna. Fokus för Absolicon är att skapa ett globalt nätverk av lokala partners som producerar och installerar Absolicons solvärmeteknik till konkurrenskraftiga priser. 

I detta arbete är det centralt med en stark sälj och marknadsföring för att bygga upp solvärmemarknaden. Det är även viktigt med fokus på kostnadsminskningar för nyckelfärdiga solvärmefält.

Under en lång period har intresset hos de multinationella storföretagen för solvärme ökat. Nu ser vi hur detta intresse omsätts i konkreta solvärmeinstallationer, främst hos de livsmedelsbolag som omsätter över 100 miljarder kronor, men även mindre bolag i branschen håller på att vakna.

Absolicons försäljning av produktionslinor och lyckade solvärmeinstallationer hos stora bryggerikoncerner visar på Absolicons tekniska excellens och vår förmåga att möta marknadens behov. 

Vi bygger vidare på våra framgångar och kan lova många spännande nyheter som ger både aktieägarvärde och en mer hållbar värld.

Ladda ner Absolicon Q1 2023 här >>

Dela:
2024-05-20 Read the articlearrow 2024-05-17 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.