Senaste Nytt:

Absolicon

Delårsrapport första kvartalet Q1 2024

2024-05-20

Under första kvartalet tillkännagav Tetra Pak ihop med Absolicon sitt samarbete för en standardiserad lösning för hållbar industriell utrustning som drivs med solvärme. Australiensiska Nett Zero Heat slöt samarbetsavtal om produktionslina och fullgjorde betalning. Under Q1 fortsätter den långsamma utvecklingen på marknaden att skapa ett utmanande läge.

Nyckeltal

Första kvartalet 2024-01-01 – 2024-03-31

• Nettoomsättning uppgick till 1 985 (430) KSEK

• Rörelseresultat uppgick till -7 917 (-14 550) KSEK

• Periodens resultat uppgick till -7 877 (-14 563) KSEK

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 696 (-13 839) KSEK

Resultat per aktie:

Resultat per aktie uppgick till -1,35 (-4,17) kr.

Vd-ord: Utmanande läge

Jag har nu i två decennier sett solvärme som en viktig lösning på världens energiförsörjning. Men vi ser att marknaderna växer för långsamt och de multinationella bolagen som är slutkunder på solfångarna (med Heineken och några andra som undantag) är långsamma att minska användningen av fossila bränslen i sina fabriker.

Även de processer som Absolicon driver med industrier och partners går för långsamt. Om världen ska ställa om till solvärme behövs många robotiserade produktionslinor som massproducerar koncentrerande solfångare.

Samtidigt kommer det alltmer alarmerade rapporter från forskarna. Varje månad nu är den varmaste någonsin på grund av flera samverkande faktorer. Rekordvärmen drabbar människor och ekosystem. Många forskare tror inte att vi kommer klara 1,5 graders målet, och inte heller att vi kan hålla oss under 2 grader. Det är mycket oroande.

På positiva sidan är det nu över 5000 företag som fått klimatmål antagna av Science Based Tagets Initiativ (SBTi) i linje med FN:s 1,5 graders mål. Och allt fler befattningshavare i storföretagen får bonus beroende på hur klimatarbetet går. Konsultbolaget S&P har visat att 15% av alla verkställande direktörer i globala bolag nu har en del av sin bonus knuten till klimatmål, en ökning från 9% på bara två år.

Våra solvärmeinstallationer hos Carlsberg i Grekland och hos Peroni i Italien visar att storskalig solvärme är en av lösningarna för industrier att minska sina koldioxidutsläpp. Vi ser även att fler bryggeriföretag väljer solvärme när de utvärderat olika tekniker.

Australien och Nett Zero Heat är en ny produktionslinjepartner som under kvartalet gjort sin första betalning och påbörjat samarbetet med Absolicon. Under andra kvartalet kommer de till installationen hos Peroni och sedan till Sverige.

Även processerna med ZESA i Zimbabwe och övriga partners rör sig framåt. Men under första kvartalet har fortfarande inte betalning inkommit från de köpeavtal för produktionslinor som slöts under 2022. Det är ett utmanande läge för Absolicon och kritiskt för våra möjligheter att börja leverans av linorna under 2024.

Absolicon har redan köpt in delar av materialet och uppehåller resurser för att leverera produktionslinor. Det blir problem för oss när betalningarna förskjuts.

Svårigheterna med att tidsuppskatta processerna för produktionslinor har, som vi kommunicerat i tidigare rapporter, lett fram till slutsatsen att Absolicon behöver ha fler ben att stå på. Ett växande verksamhetsområde är konsultverksamheten, som också är nödvändig för att skapa den solvärmemarknad som produktionslinorna ska leverera till. Genom en välkänd global automatiserings- och energikoncern har vi fått flera nya konsultuppdrag hos deras kunder.

I januari tecknade vi avtal med Tetra Pak för utvecklingsarbete av solvärmelösningar integrerade med pastöriseringsutrustning. Arbetet har bra fart. Vi har en första kund i Spanien i sikte och arbetar för första installationen under 2024. Vi tror mycket på denna typ av samarbete med utrustningsleverantörer.

För att möta det utmanade läge Absolicon befinner sig i har vi minskat våra personalkostnader genom att första kvartalet avsluta fyra anställningar samt flera externa konsulttjänster. Nedskärningarna har framför allt skett inom stödfunktioner och administration.

Till Birra Peroni i Italien i maj kommer ett antal välkända multinationella bolag för att vara med på vår demonstration av solvärmens möjligheter vid vår installation. Det är avgörande för framtiden att dessa tongivande företag verkligen börjar minska sina egna utsläpp av koldioxidutsläpp i enlighet med sina 2030-mål.

Läs hela rapporten >>

Dela:
2024-06-06 Read the articlearrow 2024-06-04 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.