Senaste Nytt:

Absolicon

Delårsrapport tredje kvartalet 2021

2021-11-12

I juli tecknade Carlsberg Group avtal med Absolicon om en pilotinstallation på drygt 300 kW vid ett av koncernens bryggerier i Grekland. Under Q2 driftsattes även Absolicons installation för fjärrvärme i Härnösand – Högslätten Solar Thermal Park.

Läs hela rapporten >>

Absolicon och Carlsberg Group tecknade i juli ett avtal om ett pilotfält med drygt 300 kW solfångare vid grekiska Olympic Brewery i företaget Sindos produktionsanläggning. Solfångarfältet kommer att byggas med den patenterade koncentrerande solfångaren Absolicon T160.  Solfångarna skall driva industriella processer i bryggeriet med solenergi och finansieras genom ett värmeköpsavtal.

Sveriges största solvärmepark med koncentrerande solfångare för fjärrvärme invigdes i Härnösand på kvartalets sista dag. Solfångarinstallationen är det första storskaliga exemplet på solvärme i den svenska fjärrvärmen på 20 år.  

Under tredje kvartalet 2021 inkom de första testresultaten från schweiziska SPF som har testat Absolicons nya solfångare T200. Resultaten är lovande och visar tydligt att en signifikant reduktion av solfångarens värmeförluster vid 200 graders arbetstemperatur uppnåtts.

Nyckeltal

Tredje kvartalet 2021-07-01 – 2021-09-30

Nettoomsättningen uppgick till: 815 (114) KSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -8 994 (-8 193) KSEK
Resultatet per aktie uppgick till: -3,62 (-4,04) SEK

Perioden 2021-01-01 – 2021-09-30

Nettoomsättningen uppgick till: 1252 (1085) KSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -26 097 (-17 806) KSEK
Resultatet per aktie uppgick till: -10,49 (-8,80) SEK

Resultat per aktie: Periodens resultat före skatt dividerat med 2 467 794 (1 998 650) utestående aktier.

Läs hela rapporten >>

Vd har ordet

Efter att vi tecknat ett drygt dussin ramavtal om installation av produktionslinor i olika länder har vi de senaste månaderna fokuserat hårdare på pilotanläggningar. Målet är fem piloter, var och en på drygt 300 kW, med olika multinationella koncerner.

Överenskommelsen med Carlsberg om en pilotinstallation i Grekland öppnade dörrar till andra multinationella bolag. Vi arbetar med de multinationella bolagen både centralt och med lokala fabriker. Den lokala ledningen är sällan van att arbeta med innovationer, så det är en utmaning. Samtidigt fortsätter arbetet med världens största bryggerikoncern, AB Inbev.

Där ser vi hur initiativ från koncernledningen öppnar upp för installationer över hela världen. Kanske borde vi även där börjat med en enkel 300 kW pilot, men vi tar systematiskt steg för steg mot en 15 gånger större installation på bryggeriet i Mocambique som då också blir nyckeln för en produktionslina i södra Afrika.

Jag har haft nöjet att besöka solfångarna hos Colgate-Palmolive i centrala Aten som Modolar installerat. Fabriksledningen är mycket nöjd och flera höga chefer har besökt anläggningen. Tidigare har vi inte kunnat berätta fritt om den installationen, men nu blir den en av våra viktiga referenser.

Trots fördubblad försäljningsavdelning har vi återigen svårt att hinna med att bearbeta alla inkommande förfrågningar. Numera är det varje vecka som vi uppvaktas av nya storbolag som vill veta hur koncentrerad solenergi kan hjälpa dem minska sina koldioxidutsläpp och energikostnader. Vi förväntar oss att klimatkonferensen COP26 och de höga gaspriserna kommer öka intresset ytterligare.

Läs hela rapporten >>

Dela:
2022-01-20 Read the articlearrow 2022-01-17 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.