Senaste Nytt:

Absolicon

Delårsrapport tredje kvartalet 2023

2023-11-10

Under tredje kvartalet driftsatte Absolicon sin installation vid Birra Peronis bryggeri i Italien. Sex miljoner beviljades i nya forskningsmedel och en prognos om första betalning lämnades av Absolicons partner i Egypten.

Under tredje kvartalet beviljades sex miljoner kronor Absolicon i forskningsmedel. Pengarna ska bland annat användas i materialutveckling och lösningar för värmelagring.

I Italien meddelade Birra Peroni att Absolicon driftsatt sin solvärmeinstallation och att en del av det Asahi-ägda bryggeriet nu drivs med solvärme.

Under kvartalet fortskred även samarbetet med Absolicons två avtalspartners. Den egyptiska partnern CPS lämnade prognos om första betalning i slutet av 2023. I Kanada enades Absolicon och partnern Phoenix Solar Thermal om en förlängd betalningsfrist.

Ladda ner rapport >>

Vd har ordet:

SÄKRAD FINANSIERING FÖR TVÅ ÅR FRAMÅT OCH FOKUS PÅ LÖNSAMHET

År 2023 utmärker sig som genombrottsåret för solvärme inom livsmedelsindustrin. Som rapporterades i föregående kvartalsrapport ser volymen ut att tredubblas jämfört med 2022.

Bland installationerna finns Absolicons solfångafält hos Carlsberg i Grekland och hos Peroni i Italien som nu är driftsatta. Intresset är stort och vi tar emot många besök.

Även Absolicons installation på Colgate-Palmolive i Aten har fått uppmärksamhet efter att amerikanska RTC valt ut den som gott exempel.

Solvärme är i IEA och IRENA:s prognoser den tredje stora vågen av förnyelsebar energi. Vindkraft och solceller omsätter redan hundratals miljarder dollar och vi ser nu solvärme ta fart.

Tyvärr har rusande energipriser, inflation och krig bidragit till att handeln i svenska småbolag har minskat dramatiskt och det samlade värdet på alla bolag på Spotlight Stock Market har halverats första halvåret 2023, något som också drabbat de företag som har lösningarna på energiproblemen.

Även om vår aktiekurs har påverkats, har vår tro på värdet och potentialen i vårt erbjudande inte försvagats. Tvärtom, grunden för vår verksamhet är starkare än någonsin. Tekniken är bevisad och klimatarbetet inom industrin får allt större vikt.

Vi står i startblocken för leverans av två produktionslinor och arbetar nu med att anpassa våra planer och försäljningsinsatser för att skynda på beställningarna från övriga länder vi arbetar med.

Nytt är att sälja solfångare utan inkoppling till t.ex. leverantörer av värmepumpar eller processutrustning. Första leverans av solfångare förväntas under 2024. Detta kompletterar vår huvudstrategi att bygga en orderbok hos partners genom att sälja stora solvärmeprojekt direkt till livsmedelskoncerner.

Nytt är även de stora belopp som solvärme fått i EU-projekt. Absolicon har fått nya forskningsprojekt om 17,8 MSEK beviljade eller under förhandling med EU-kommissionen, vilket säkerställer finansiering för en stor del av vår forskning och utveckling.

Vi har en plan för att sälja ytterligare åtta produktionslinor till år 2026 utöver de två som redan är sålda, samtidigt som vi arbetar aktivt med att hålla ner driftkostnaderna. Dock är likviditeten kortsiktigt ansträngd då vi fortsatt väntar på betalning för produktionslinorna till Egypten och Kanada för vilka vi redan beställt delar av utrustningen. Som kommunicerat ser vi fram emot inkommande betalning i närtid.

För att skapa en långsiktig finansiell stabilitet har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 46 MSEK. Jag tecknar hela min andel om cirka 2,7 MSEK. Glädjande är att även ledningen samt ordförande och samtliga styrelseledamöter lämnat förbindelser att teckna i emissionen.

Totalt uppgår våra teckningsförbindelser till cirka 3,1 MSEK. Med hjälp av vår finansiella rådgivare, Stockholm Corporate Finance, har vi även upphandlat emissionsgarantier som, tillsammans med mina, ledningens och styrelsens teckningsförbindelser, säkrat totalt cirka 62 procent av emissionen.

Med det säkerställda beloppet, minskade kostnader, forskningsprojekt samt försäljning och leveranser har vi därmed finansiering för de kommande 24 månaderna och kan fokusera på att generera vinst.

Lönsamhet och vinst i kommer bygga på 1) våra stora investeringar historiskt i patenterad teknik, försäljning och marknadsföring, att 2) slutkunderna får solfångarfält med kort återbetalningstid och att 3) vi har mycket god lönsamhet när vi säljer produktionslinor.

Vi har nu nått den brytpunkt där insatserna skall ge resultat, både för användningen av solvärme runt om i världen och på sista raden för Absolicon.

Ladda ner rapport >>

Dela:
2024-02-27 Read the articlearrow 2024-01-31 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.