Senaste Nytt:

Absolicon

Delegation från produktionsline-partnern IDEAL-E hos Absolicon efter att ha investerat i en byggnad i Italien för produktionslina som ska tillverka solfångare

2022-07-12

I slutet av 2021 tecknade det italienska företaget IDEAL-E SRI Ecosoluzioni (”IDEAL-E”) ett ramavtal med Absolicon för att etablera en produktionslina för koncentrerade solfångare i Italien. Det totala värdet på hela avtalet beräknas omsätta 40-50 miljoner SEK. Det finns även en månatlig licensavgift på cirka 300 SEK per såld solfångare samt försäljning av komponenter. Ramavtalet listade även de allmänna principerna för de separata avtal som ska upprättas och de steg som ska vidtas innan ett bindande avtal om förärv av produktionslinan kan undertecknas. Samarbetet mellan företagen fortsätter framåt och IDEAL-E besökte nyligen Absolicon i Härnösand efter att ha investerat i en byggnad i Italien där den framtida produktionslinan ska installeras.

Tisdagen den 24 maj mottog Absolicons huvudkontor i Härnösand besök av representanter från IDEAL-E. Det italienska företaget har redan investerat i en lokal där produktionslinan för Absolicons koncentrerade solfångare ska installeras. Bland medlemmarna i delegationen befann sig den framtida anläggningschefen för fabriken.

Projektledare Tony Broman introducerade Absolicons robotiserade produktionslina för besökarna och förklarade vilka förhållanden som behövs i fabriken för optimal produktion av koncentrerade solfångare. IDEAL-E har kommit så pass långt i processen att tekniska specifikationer och förhållanden stod på agendan.

– ”Det underlättar att se en produktionslina som är fullt fungerande när man förbereder en framtida installation och en stor del av dagen ägnades år att gå igenom viktig teknisk information för installation och uppehåll av produktionslinan,” förklarar Tony Broman.

Under hösten ska IDEAL-E ställa ut på en stor energimässa i Italien. Absolicon kommer att förse IDEAL-E med bland annat marknadsföringsmaterial inför mässan.

Dela:
2022-12-02 Read the articlearrow 2022-12-01 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.