Senaste Nytt:

Absolicon

Delregistrering av företrädesemission 2023

2023-04-21

Absolicons företrädesemission som avslutades 20 mars tecknades till 43,4 MSEK. Den andra och sista delregistreringen av emissionen har registrerats på Bolagsverket 18 april.

Den 20 mars 2023 avslutades teckningstiden i Absolicon Solar Collector AB företrädesemission av B-aktier. Totalt kommer 482 381 B-aktier nyemitteras och Absolicon tillföras cirka 43,4 MSEK före emissionskostnader.

Absolicon har valt att delregistrera företrädesemissionen hos Bolagsverket. Den andra och sista delregistreringen har 18 april registrerats hos Bolagsverket.

Efter delregistreringen finns 322 503 A-aktier och 3 494 183 B-aktier, en ökning med 62 210 B-aktier från de 3 431 973 B-aktier som fanns före delregistreringen.  Aktiekapitalet uppgår nu till 3 816 686 SEK, jämfört med 3 754 476 SEK före delregistreringen.

Betalda tecknade aktier, Absolicon BTA B 2 kommer nu omvandlas till Absolicon B. B-aktierna distribueras till VP-konto/depå den 28 april 2023.

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i företrädesemissionen.

Dela:
2024-04-17 Read the articlearrow 2024-03-18 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.