Senaste Nytt:

Absolicon

Energimyndigheten ger Absolicon uppdrag att sprida information om storskalig solvärme för IEA

2021-11-01

Absolicon får ett uppdrag av Energimyndigheten att leda informationsspridning och datainsamling för en ny arbetsgrupp inom Internationella Energimyndigheten (IEA) som skall arbeta med storskalig solvärme i fjärrvärmenät. Uppdraget är på drygt tre år och till fast ersättning om 875 000 kr.

Inom internationella energimyndigheten (IEA) finns arbetsgrupper för olika forskningsområden, bland annat för solvärme. Absolicon har varit med att utveckla en ny arbetsgrupp om soldriven fjärrvärme som startar inom kort.

Nu får Absolicon ett uppdrag av Energimyndigheten att leda informationsspridning och datainsamling i syfte att sprida kunskapen om storskalig solvärme. Uppdraget är på drygt tre år och med en fast ersättning om 875 000 kr.

Bengt Söderbergh, känd som energiexpert från flera av Aktiespararnas energiseminarier, kommer börja som energianalytiker på Absolicon i november 2021 och blir huvudansvarig för projektet.

– Uppdraget är viktigt då ungefär halva mänsklighetens energiförsörjning handlar om värme, och en vanlig situation är att elda bränslen för att koka vatten för att få hetvatten och ånga, förklarar Joakim Byström, vd Absolicon.

En sektor som eldar mycket är fjärrvärmebranschen.  

Bara i Europa finns 6000 värmenät och var annat hem i Sverige får uppvärmning och varmvatten från fjärrvärme. Städerna kan använda storskalig solvärme för att minska både utsläppen av koldioxid och kostnaden för bränslen.

– Trots att solvärme globalt har samma storleksordning som vindkraft och solceller så är kunskapen låg. Alla talar om elektricitet som bara står för 20% av energianvändningen. Värme är 50% och det måste vi få värdens politiker och företagsledare att förstå, konstaterar Joakim Byström.

Förutom informationsspridning har Absolicon i uppdrag att samla in information från befintliga soldrivna fjärrvärmenät i världen. Bara i Europa har redan flera hundra fjärrvärmenät installerat solvärme.

– Databasen och kunskapen om städernas värmebehov blir viktig kunskap både för Absolicon och för de andra företag som arbetar med soldriven fjärrvärme. Vi kommer att ha en helhetssyn, det handlar inte bara om teknik och betalningsmodeller utan också om hur alla i samhället skall få miljövänlig värme till ett överkomligt pris, säger Joakim Byström.

Absolicon har på Energimyndighetens uppmaning beskrivit ett antal arbetsmoment som skall genomföras och kommer att redovisas genom fem delrapporter. Projektet skall pågå till 2023-12-31.

Dela:
2022-05-19 Read the articlearrow 2022-05-19 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.