Senaste Nytt:

Absolicon

Flaggning Absolicon

2022-10-22

Eniara AB (556516-4729) och Priono AB (556462-8179) har avtalat om byte av aktier i Absolicon Solar Collector AB. Eniara AB överlåter 41 000 A-aktier till Priono AB och får i utbyte 41 000 B-aktier. Bytet av aktier är vederlagsfritt. Överlåtelsen sker för att inte utlösa budplikt för Eniara AB.

I Absolicon finns 3 011 802 B-aktier och 322 503 A-aktier, sammanlagt 3 334 305 aktier. Eftersom A-aktier har tio röster och B-aktier en (1) röst är antalet röster i bolaget sammantaget 6 251 232 röster. Absolicon B-aktie handlas på Spotlight NEXT som ABSL B.

Eniara AB ägs till 100% av Absolicons vd Joakim Byström. Priono AB ägs till 20% av Joakim Byström men är inte närståendebolag då Byström är utan inflytande över bolaget som till 80% ägs av hans far och två syskon.

Överlåtelsen innebär att Eniara minskar sin röststyrka från 2 234 000 röster (35,8%) till 1 865 000 röster (29,9%) och passerar flaggningsgränsen om 30% av rösterna.

Priono ökar sin röststyrka från 140 214 röster (2,2%) till 509 214 röster (8,2%) och passerar flaggningsgränsen om 5% av rösterna.

Dela:
2023-03-24 Read the articlearrow 2023-03-22 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.