Senaste Nytt:

Absolicon

Flera parallella processer för värmeköpsavtal

2022-08-30

Trots att många storbolag har tillgång till billigt kapital så är grundidén hos dem att genomföra omställningen till fossilfri drift av sina industrier utan tillkommande investeringar och att det skall resultera i lägre energikostnader. Det sätt som Absolicon utvecklat innebär att fabriken i stället för att köpa solfångare erbjuds köpa värme genom ett värmeköpsavtal.

Utmaningen är att hitta finansieringsmodeller och sedan investeringskapital som kan se att en solvärmeinstallation med ett värmeköpsavtal med ett multinationellt storföretag är en säker och grön investering som föranleder en rimlig kapitalkostnad. Att i olika länder arbeta med stöd, skatteregler och tillstånd för en installation i kombination med att hitta billigt kapital är utmanande, men Absolicon arbetar på flera kompletterande spår som tidigare rapporterats.

Solis Calor AB har startats av entreprenörerna Magnus Andersson och Stefan Jonsson tillsammans med solvärmebolagen Absolicon och österrikiska SOLID. Absolicon har 20% ägande och bidrar både med potentiella projekt och arbetstid. Affärskonceptet har utarbetats under 2020-2021 ihop med InnoEnergy som är fortsatt engagerade.

Arbetet med att bilda ett investmentbolag i London tillsammans med ett Luxemburg-baserat företag har för tillfället lagts på is, men kontakterna fortsätter. I arbetet har Absolicon utvecklat malldokument för värmeköp som ligger till grund för fortsatt arbete.

Absolicon har inlett samarbete med ett franskt företag som är specialiserat på värmeköpsavtal och har deltagit i en första upphandling tillsammans med dem, som dock inte resulterade i någon affär. Den franska partnern har stor erfarenhet och väl fungerande rutiner för värmeköpsavtal.

Absolicon har även startat diskussioner med ett skandinaviskt företag vars specialitet är att blida finansbolag tillsammans med tillväxtbolag som behöver kundfinansiering. Samarbetet skulle kunna resultera både i modeller för värmeköpsavtal och i förenkling av Absolicons kunders finansiering av produktionslinor.

Genom att arbeta parallellt med flera icke-exklusiva samarbeten har Absolicon nu flera alternativa metoder att offerera värmeköpsavtal.

Dela:
2022-09-30 Read the articlearrow 2022-09-22 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.