Senaste Nytt:

Absolicon

Företrädesemission om 11 MSEK stärker Absolicons kunderbjudande genom satsning på komponenter och material

2018-06-01

Absolicons styrelse har beslutat om en företrädesemission om 11 MSEK i syfte att ta fram billigare ingående komponenter och nya material för de solfångare som produceras i Absolicons produktionslinor. För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. 14 tecknings­rätter ger rätt att köpa en (1) ny aktie till teckningskursen 130 kr. Företrädesemissionen täcks i dess helhet av teckningsförbindelser från Bolagets huvudägare. Teckningsperioden löper från och med den 14 till och med den 28 juni 2018.

Delårsrapporten Q1 2018 visade en vinst om drygt 4,5 MSEK och som rapporterats i rapporten är Absolicon välkapitaliserat med över 19 MSEK på banken. Dessa medel är avsedda för att bygga upp en produktionslina i Härnösand och till ett globalt försäljningsarbete.
Absolicon har fått den första produktionslinan för Absolicons koncentrerande solfångare på plats i Kina och inledande avtal tecknats i Kenya och Indien. Installationer i Graz och hos Colgate-Palmolive i Aten öppnar viktiga nischer.
Styrelsen har i sitt strategiska arbete sett en stor affärsmässig potential att bli huvudleverantör av komponenter till produktionslinorna, där flera kommer att vara patentskyddade och unika för Absolicon. 
 

 

Komplett kunderbjudande – bättre affär

En produktionslina från Absolicon kan förändra energiförsörjningen i en region från fossila bränslen till solenergi vilket vår analys av Botswana i den senaste delårsrapporten visar. Kunden får nu se ett komplett erbjudande:

*   Solfångare i drift som är testade till rekordhög verkningsgrad
*   Produktionslina i drift som kan producera 100 000 m2 solfångare per år
*   Säker tillgång på patenterade komponenter och insatsvaror av hög kvalité

Styrelsen ser att erbjudandet kan stärkas genom att Absolicon investerar i pressverktyg och gjutformar som minskar komponentkostnaderna avsevärt och ger den kund som köper en produktionslina en säker tillgång till insatsvarorna.

Nya material

Absolicons utvecklingsavdelning har flera nya material under utveckling som ytterligare skulle höja solfångarens verkningsgrad och som Absolicon kan vara ensam om att tillhandahålla. Projekten, som beskrivas närmare i informationsmemorandumet, finansieras delvis av Energimyndigheten och löper över flera år.

Värdehöjande effekt av företrädesemissionen

Styrelsens uppfattning är att kapitaltillskottet höjer Absolicons bolagsvärde genom att stärka kunderbjudandet och genom att skapa ytterligare en intäktskälla vid sidan om försäljning av solfångare, försäljningsintäkter för produktionslinor samt licensintäkter.
Med tio produktionslinor i full drift behövs material för ca 1000 miljoner per år, vilken med en andel för Absolicon på minst 50% ger en mer­försäljning i bolaget med goda möjligheter till avsevärd intäkts- och marginalförstärkning.

Marknadsföring av satsningen och strategi för ägarspridning

Den nya satsningen beskrivs i Absolicons magasin som distribueras i 53 000 exemplar med juninumret av Aktiespararen, men som redan nu kan laddas ned från Absolicons hemsida. Bolagets senaste emission tecknades till 276% med drygt 3% i emissionskostnader och den föregående emissionen tecknades till 210%.
Absolicon har idag 2400 ägare. Styrelsen och huvudägarna har en strategisk ambition att kontinuerligt sprida ägandet för upprätthållande av livaktig aktiehandel och kontinuerligt ökande kunskaper hos allmänheten om Absolicons verksamhet och utveckling. I emissions­villkoren finns därför två tilldelningsutfästelser om respektive maximalt 20 000 aktier som ett steg i denna strategi.
Läs om satsningen i Absolicons magasin
>> Absolicon_Magasinet_2018_medium
Läs emissionsvillkoren i sin helhet:
>> 2018-06-01 Pressmeddelande företrädesemission
 

Dela:
2020-06-26 Read the articlearrow 2020-06-25 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.

    Genom att klicka skicka accepterar jag villkoren av Absolicon integritetspolicy.