Senaste Nytt:

Absolicon

Industridoktorand i Umeå och andra forskningsprojekt

2017-12-22

Absolicon arbetar med en bred ansats för att kunna leverera världens bästa solfångare för industrier, fjärrvärme och solkyla. Huvudspåret är att leverera produktionslinor, men vi arbetar även med olika marknadsinsatser för att bygga pilotinstallationer i olika branscher. Vi driver även flera forskningsprojekt och involverar forskare på flera universitet. Absolicon har de senaste dagarna fått besked kring flera av de olika satsningarna.

Absolicon har idag fyra personer anställda som arbetar med forskning och finansieras genom vårt stora forskningsprojekt om solvärme som delvis finansieras av Energimyndigheten. I det projektet förbättrar vi solfångarens prestanda och säkerställer livslängd och kvalité på de avancerade material vi använder.
Vi är även aktiva i att skapa andra strukturer för att finansiera vår forskning och vårt utvecklingsarbete, både för att få direkta pengar att betala kostnader med, men även för att få samarbetspartner som lyfter vår kompetens.

Industridoktorand på Umeå Universitet

Bland Sveriges universitet har vi ett särskilt gott samarbete med fysikinstitutionen i Umeå och professor Thomas Wågberg. Under hösten har vi bestämt oss att anställa en industridoktorand, d.v.s. en forskare som arbetar för Absolicon men samtidigt tar ut en akademisk doktorsexamen. Universitetet har nu beslutat att stå för motsvarande 50% av doktorandlönen.
Universitetet motiverar sin finansiering av doktorandtjänsten: Projekt syftar till att utveckla nya solfångartekniker för industriell användning för produktion av industriånga, och för att därmed bidra till att minska utsläppet av växthusgaser. Det är en tydlig vetenskaplig frågeställning med fokus på att utveckla nya elektropläterade ytor av kobolt och krom med initialt mycket lovande preliminära resultat (…).

Horizon 2020 projekt om industrivärme

Under hösten har vi byggt ett konsortium bestående av Absolicon och grekiska Saravanos, tre forskningsinstitutioner, SPF i Schweiz, Eurac i Italien och Dr. Jakob i Tyskland samt världens femte största leasingbolag DLL, Världsnaturfonden WWF och schweiziska mejerikoncernen Emmi. Konsortiet lämnade hösten 2017 in ett förslag, SolarEntryPoint, till EU kommissionen som svar på en utlysning, LCE-2017-12.
Vi har nu fått besked att vårt förslag inte gått igenom. Vi fick 11 poäng vilket är över den gräns om 10 poäng som krävs, men lägre än det bästa förslaget. Konsortiet kommer dock att fortsätta utarbeta liknande förslag till EU kommissionen och vi är mycket nöjda med samarbetet.

Pilotinstallationer i Kenya

Vidare har vi under 2017 drivit ett projekt i Kenya som resulterat i två ansökningar för att bygga pilotinstallationer på tefabriker och livsmedelsindustrier.
Den ena ansökan till Demo Miljö för projektet ”Solar produced steam in Tea production replacing Eucalyptus wood as fuel” har vi fått avslag på eftersom det saknats material kring den lokala samverkan, men med möjlighet att söka igen under våren.
Däremot har vår ansökan om ca 5 MSEK till Nordic Climate Facility (NCF) har i konkurrens med 121 ansökningar gått vidare och konkurrerar nu med 25 projekt varav ett femtontal kommer att beviljas. Det projektet som utarbetats med WWF i Kenya innebär ett antal pilotanläggningar i Kenya om det går igenom.

Avslutningsvis

Absolicon deltar redan i flera forskningssamarbeten men arbetar för att bygga fler samarbeten och få mer finansiering för forskning och utveckling. Den solfångare vi har idag har rekordhög prestanda, men vi ser att även den solfångaren kan förbättras steg för steg och bli än mer konkurrenskraftig mot fossila bränslen som olja och gas.
 

Publicerad 2017-12-22

Dela:
2020-06-26 Read the articlearrow 2020-06-25 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.

    Genom att klicka skicka accepterar jag villkoren av Absolicon integritetspolicy.