Senaste Nytt:

Absolicon

Klart för notering på Stockholmsbörsen inom 3-5 år

2020-02-05

Absolicons styrelse har beslutat att påbörja resan mot en notering på Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm) som är en reglerad marknadsplats för handel med värdepapper. Idag handlas Absolicons aktie på Spotlight Stock Market. Absolicon kommer att göra klart Absolicon för en notering på Stockholmsbörsen inom 3-5 år.

Beslutet att förbereda Absolicon för notering på Stockholmsbörsen baseras på tre faktorer – bättre genomlysning, ökad förmåga att attrahera institutionellt kapital och ökad handel.

Bättre genomlysning av bolaget

Kostnaden för energi från solen beror nästan bara på kostnaden för räntor och avskrivning. Förnyelsebar energi som lyckats vinna finansiärernas gunst (solceller och vindkraft) har växt mycket snabbt. Finansiering är som regel inte aktiekapital från företrädesemissioner utan banklån, leasinglösningar och obligationslån. Men ibland kan en liten insats av eget kapital bli en katalysator som möjliggör nya finansieringslösningar. Genom notering på reglerad marknad blir Absolicon bättre genomlyst och kan skapa mer komplexa finansieringslösningar.

Ökad förmåga att attrahera institutionellt kapital

Sedan börsnoteringen 2016 har Absolicon utvecklats från ett teknikbolag till ett affärsutvecklingsbolag. Bolagets handelsplats idag, Spotlight, är en Multilateral Trading Facility (MTF) med lägre krav än en reglerad marknad som Stockholmsbörsen. Det har inneburit enklare administration och lägre krav på Bolaget men också att vissa institutionella investerare inte överväger att investera i bolaget. På en reglerad marknad skulle det vara lättare att attrahera institutionellt kapital.

Ökad omsättning i aktien

För att vara ett mindre företag är handeln i Absolicons aktie god. Totalt omsattes under 2019 drygt 75 miljoner vid handel i Absolicons aktie och drygt 7 miljoner omsattes i teckningsrätter och BTA. Men generellt har bolag på Stockholmsbörsen större handel och mindre skillnad mellan köp- och säljkurser än bolag som handlas på en MTF. Detta skulle vara en stor fördel för Absolicons aktieägare.

Bolagets intäktsmodell innebär små finansiella åtaganden från Absolicons sida. Men eftersom branschen är kapitalintensiv och Absolicon har som ambition att växa snabbt kan en mer aggressiv finansstrategi vara gynnsam för bolaget i framtiden. Då kan det vara en stor fördel om Absolicon stället handlas på en reglerad marknad. Visionen är att Absolicon blir ett mångmiljardbolag och att våra massproducerade solfångare med tiden finns i jordens alla länder.

Styrelsen har därför beslutat därför att göra klart Absolicon för en notering på Stockholmsbörsen inom 3-5 år.

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 februari 2020.

Pressbilder

 

Dela:
2021-01-22 Read the articlearrow 2021-01-11 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.