Senaste Nytt:

Absolicon

Marknadsuppdatering 2024-03-18

2024-03-18

Absolicons partner i Australien har fullgjort betalning av kontraktssumman genom en andra betalning om 40 000 euro och intressenter i Italien och vid medelhavet tar nya steg mot avtal om produktionslinor.

Leveranser av produktionslinor

Totalt har fyra partners tecknat samarbetsavtal för Aboslicons produktionslina. Två under 2022, en under 2023 och en hittills under 2024. Samarbetsavtalet är första steget i att köpa en produktionslina och omfattar utarbetandet av detaljerade avtal och planer för leveransen av produktionslinan.

Australien, Nett Zero Heat (NZH)
Som Absolicon tidigare meddelat i pressmeddelande 2024-03-04 tecknat ett samarbetsavtal med NZH för produktion av solfångare till den australiensiska marknaden. Det totala värdet av avtalet är 100 000 euro (motsvarande ca 1,2 MSEK) av vilka NZH betalat hela summan genom en initial betalning om 60 000 euro följt av en andra betalning på 40 000 euro. Arbete med mer detaljerade planer för samarbetet och leverans av produktionslinan har därmed påbörjats.

Egypten, Creative Power Solutions(CPS)
Som Absolicon tidigare meddelat i pressmeddelande 2023-09-06 har CPS tilldelats ett belopp på 2,7 miljoner euro (motsvarande ca 32 MSEK) av tyska Investeringsfaciliteten för sysselsättning (IFE) för att köpa en produktionslina för solfångaren Absolicon T160. Betalningarna till Absolicon för produktionslinan kommer ske i enlighet med betalningsvillkor godkända av IFE. Absolicon har fått besked om att första betalningen är förestående, men administrativa hinder har flera gånger försenat processen.

Kanada, Phoenix Solar Thermal (PST)
PST har i början av 2023 fullföljt betalningen om 1 miljon kronor för en produktionslina och arbetar nu med leverans av fyra betalda förstudier för solvärmeinstallationer tillhörande några av de multinationella bolag som Absolicon har kontakt med.

Zimbabwe, Zimbabwe Electricity Supply Authority Holdings (Private) Limited (ZESA)
Under klimatkonferensen COP 28 i Dubai signerade ZESA och Absolicon samarbetsavtal för produktion av koncentrerande solfångare i Zimbabwe. Måndagen 4 mars besökte Zimbabwes talman i parlamentet Sverige och Absolicon affärsrådgivare Lars Ling deltog i delegationens besök. ZESA har innestående att betala kontraktssumman på 100 000 euro och inget arbete har påbörjats.

Övriga intressenter för produktionslinor

Italien, Ideal-e
Absolicons italienska intressent Ideal-e har utökat sin säljkapacitet med en senior säljare och investerar i en överenskommelse med Absolicon €90 000 för marknadsföring och försäljning på den italienska marknaden. Bolaget har redan förvärvat en lämplig byggnad och har nyligen fått klart med bankfinansiering och bidrag om 2 940 000 euro (motsvarande ca 33 MSEK) för att renovera byggnaden och förvärva produktionslinan.

28 februari till 1 mars deltog Absolicon tillsammans med Ideal-e i italienska energimässan Key Energy i Rimini, Italien med positiva resultat i form av nya kontakter och stort intresse. Ideal-e hade sponsrat en konferens på mässan och Absolicon och Ideal-e deltog även i en andra konferens om solvärme. Båda konferenserna var välbesökta och både deltagande representanter från energiministeriet och det statliga forskningsorganet ENEA uttryckte sig positivt kring solvärme i Italien och det stöd som planeras för integration av solvärme i industrier.

Absolicon och Ideal-e kommer fortsätta både de tekniska dialogerna och förhandlingarna kring första betalning.

Ny intressent i medelhavsområdet
Som pressmeddelandes 2023-10-02 är Absolicon i förhandling med en intressent i ett land kring Medelhavet. Intressenter har under 2024 betalat 4000 EUR (motsvarande ca 45 000 kr) för fyra solfångare, som nyligen levererades från Absolicon.

Absolicon har ombetts att överse ritningar på en byggnad om 20 000 m2 som enligt intressenten ska uppföras för produktion av solfångare på den industritomt som intressenten enligt egen uppgift tilldelats för detta ändamål. Inget samarbetsavtal för leverans av en produktionslina finns upprättat mellan parterna men Absolicon har mottagit bilder av pågående byggnation och processen mellan parterna fortgår. Absolicon bedömer fortfarande processen som osäker med många öppna frågor.

Ny lamineringsmaskin driftsatt

Som pressmeddelat 2022-03-04 beviljade Region Västernorrland ett företagsstöd om 1 135 701 kronor till Absolicon ämnat åt produktionsutrustning för den unika reflektorplåt som reflekterar ljuset inne i solfångarna. Utrusningen har betalats i omgångar sedan beställningen tidigt 2023 men är nu slutbetald och driftsatt på Absolicons huvudkontor Härnösand.

Tidigare tillverkades plåten hos underleverantörer. Tack vare den nya lamineringsutrustningen kommer Absolicon kunna producera och sälja reflektorplåt till kommande produktionslinor enligt plan.

Omorganisation och minskning av antalet anställda

Efter MBL-förhandlingar har Absolicon sagt upp fyra anställda och avslutat fyra konsulttjänster. Framöver kommer arbetsstyrkan bestå av 22 personer där 18 finns på huvudkontoret i Härnösand. Uppsägningarna har framför allt skett inom stödfunktioner och administration.

Dela:
2024-04-17 Read the articlearrow 2024-03-15 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.